Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Mezinárodní konference k integraci cizinců se zaměřením na města a obce
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

23/02/2012 - 24/02/2012

 

Datum: 23. - 24. února 2012

Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

  Akce: Mezinárodní konference k integraci cizinců se zaměřením na města a obce konaná v rámci projektu ”Vzájemná komunikace = lepší integrace II” o.s. Slovo 21.

  Pořádá: Slovo 21, o.s.

  Pozvaní odborníci z Vídně, Amsterodamu, Hamburku, Stockholmu, Lisabonu, Madridu aj. přednesou příspěvky jednak k politice svých měst, ale také osvědčenou praxi oceňovanou také na mezinárodní úrovni. Zajímavou praxí pro česká města může být například vídeňský integrační pas zahrnující absolvované jazykové a socio-kulturní kurzy vedoucí k obdržení pobytového oprávnění, nebo tzv. one-stop-shops v Portugalsku, kde migranti mohou vyřídit veškeré náležitosti počínaje povolením k pobytu po integrační kurzy.

   V současné době evropská města vytváří svou vlastní integrační koncepci, která reaguje na zvyšující se množství cizinců v evropských městech a na různorodé problémy související s jazykovou vybaveností cizinců, pracovním uplatněním, slučováním rodin, vzděláváním, soužitím s majoritní populací aj.

  Konference je jedinečnou příležitostí zejména pro politiku českých měst, ale také praxi neziskových organizací a občanského sektoru inspirovat se při utváření své vlastní koncepce, ale také projektů vedoucích k lepší integraci cizinců na obecní úrovni.

   

  Konference bude tlumočena do češtiny.

  Program  pdf - 456 KB [456 KB] a pozvánka msw8 - 232 KB [232 KB] .

  Poslední aktualizace: 20/02/2012  |Začátek stránky