Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Diskuse s českými zástupci v Evropském hospodářském a sociálním výboru (EHSV)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

20/01/2012

  Může občanská společnost ovlivňovat dění v EU?

   

  Pozvánka k diskusi s českými zástupci v Evropském hospodářském a sociálním výboru (EHSV).

   

  V průběhu setkání bude vysvětleno poslání EHSV jako poradního výboru evropských institucí, zejména pak Evropské komise, Rady EU a Evropského parlamentu.

  Své zkušenosti přednesou někteří z českých zpravodajů působících v uvedeném výboru, a to přednostně na téma naplňování Strategie 2020.

  Ve druhé hodině společného setkání bude prostor pro dotazy veřejnosti, na něž budou reagovat i někteří další přítomní čeští členové a členky EHSV. K dispozici budou různé materiály související s činností EHSV.

   

  Program

  9.30–10.00 Registrace účastníků

  10.00–10.10 Zahájení : Jan MICHAL, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR

  10.10–10.30 Poslání EHSV: Zdeněk MÁLEK, poradce Českomoravské konfederace odborových svazů, člen Skupiny EHSV - "Zaměstnanci", člen předsednictva EHSV a člen jeho specializovaných sekcí pro Hospodářskou a měnovou unii, hospodářskou a sociální soudržnost (ECO) a pro Vnější vztahy (REX)

  10.30–11.00 Vystoupení tří českých zpravodajů stanovisek EHSV na témata:

  "Dovednosti jako cesta k trhu práce", přednese Vladimíra DRBALOVÁ, ředitelka sekce pro mezinárodní organizace a evropské záležitosti Svazu průmyslu a dopravy, členka Skupiny EHSV - "Zaměstnavatelé", místopředsedkyně jeho specializované sekce pro Zaměstnanost, sociální věci, občanství (SOC) a členka sekce pro Vnější vztahy (REX)

  "12 priorit pro oživení vnitřního trhu", přednese Ivan VOLEŠ, poradce prezidenta Hospodářské komory ČR pro zahraniční vztahy, člen Skupiny EHSV - "Zaměstnavatelé" a jeho specializovaných sekcí pro Jednotný trh, výrobu a spotřebu (INT) a pro Vnější vztahy (REX)

  "Mládež v pohybu" a problematika dobrovolnictví - přednese Pavel TRANTINA, zástupce České rady dětí a mládeže, místopředseda Skupiny EHSV - "Různé zájmy", člen jeho specializovaných sekcí pro Zaměstnanost, sociální věci, občanství (SOC) a pro Vnější vztahy (REX)

  11.0012.00 Diskuse s účastníky

   

  Oficiální pozvánku najdete zde pdf - 261 KB [261 KB] :

   

  Poslední aktualizace: 12/01/2012  |Začátek stránky