Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Konference: Strategie EU 2020 a participativní demokracie: Jak podpořit národní a evropské stránky participace?
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

08/12/2011

 

Datum: 8. prosince 2011 od 10:00 hodin

Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

  Cílem konference bude diskutovat o významném a médii poněkud opomíjeném dokumentu – Strategii 2020, její přípravě a zejména možnosti neziskového sektoru a veřejnosti diskutovat o ní, spolupracovat na její tvorbě a ovlivnit výsledné znění na republikové i evropské úrovni.  

  Diskuse se bude týkat dvou z pěti hlavních cílů Strategie:

  1 )  Zlepšení úrovně vzdělání ( zejména snahou snížit míru předčasného ukončování školní docházky a zvýšit podíl osob ve věku 30-34 let s dokončeným terciárním nebo srovnatelným vzděláním).

  2)  Podpory sociálního začlenění (zejména prostřednictvím snižování chudoby, a to snahou snížit počet lidí ohrožených chudobou nebo vyloučením).

  Konference proběhne pod pod záštitou Zastoupení Evropské komise v ČR. Zúčastní se jí jak zástupci odpovědných ministerstev a čeští poslanci Evropského parlamentu, tak zástupci administrativy z Bruselu.

  Konferenci bude moderovat paní Alena Červenková.

  Předběžný program je v příloze msw8 - 35 KB [35 KB] .

   Pořadatelem je Agora CE o.p.s.(www.agora-ce.cz), nezisková organizace zabývající se zejména zlepšováním komunikace mezi veřejnou správou a občany a asociace CEDAG (www.cedag-eu.org), jejímž cílem je zprostředkovat hlas neziskového sektoru evropským orgánům. CEDAG, zvaný též Evropská rad pro neziskové organizace, sídlí v Bruselu.

  Podrobnější informace ke Strategii EU 2020:  http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategie-evropa-2020/strategie-evropa-2020-78695/

   

  Poslední aktualizace: 05/12/2011  |Začátek stránky