Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Národní informační den ESPON
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

20/09/2011

 

Datum: 20. září 2011

Místo:  Velká zasedací místnost Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, Praha, I. patro

  Národní informační den ESPON

  V souvislosti s vyhlášením poslední výzvy programu ESPON (24. srpna 2011 – 20. října 2011) organizuje Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje Národní informační den ESPON, který se uskuteční dne 20. září 2011 v Praze a jehož  podrobný program naleznete zde msw8 - 64 KB [64 KB] .

  Tato událost bude zaměřena na poskytnutí základních informací o možnostech participace na projektech, o zkušenostech českých projektových partnerů při realizaci již probíhajících projektů, stejně jako na představení aktuálních témat 9. výzvy, která jsou následující:

  1)     Priorita 1 (Aplikovaný výzkum)

  -          Evropské sousedící regiony

  -          Malá a středně velká města v jejich funkčně územním kontextu

  -          Územní rozměr chudoby a sociální exkluze v Evropě

  -          Ekonomická krize: Odolnost regionů.

  2)     Priorita 2 (Cílené analýzy)

  -          Témata budou vybrána na základě červnové schůze Monitorovacího výboru a zveřejněna v průběhu měsíce srpna.

  3)     Priorita 3 (Vědecká základna a nástroje)

  -          Atlas ESPON o evropských územních strukturách a dynamikách

  -          Zjištění územního potenciálu a výzev

  -          Balíčky územních důkazů pro programy ERDF

  -          Online mapovací nástroje ESPON

  -          Územní monitoring a reporting EU

  -          Územní monitoring v evropském makroregionu – test pro region Baltského moře.

   4) Priorita 4 (Nadnárodní síťové aktivity)

  -          Témata projektů budou zaměřena na zvýšení povědomosti o výstupech ESPON a jejich využitelnosti v praxi.

  Do Priorit 1, 2 a 3  se mohou zapojit veřejné, veřejnoprávní i soukromé subjekty. Do Priority 4  pouze národní kontaktní místa ESPON (tzv. ECP).

   

  V případě vašeho zájmu o účast zašlete prosím vyplněnou  přihlášku msw8 - 85 KB [85 KB] , rovněž přiloženou k e-mailu, na adresu lojkova@uur.cz – a to nejpozději do 2. září 2011.

    

   

  Poslední aktualizace: 19/09/2011  |Začátek stránky