Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Odborný seminář: Zapojování veřejnosti do plánování udržitelné energetiky v obcích
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

19/09/2011

 

Datum: 19. září 2011 od 10:00 do 14:00 hodin

Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

  Zapojování veřejnosti hraje významnou roli v energetické politice prováděné na obecné úrovni.

  Jakým způsobem lze zvýšit zapojení místních obyvatel do tohoto tématu? Jak občanům téma přiblížit a jak je zapojit do hledání vhodných řešení?

  Na semináři budou diskutovány možnosti již osvědčených, ale i nových inspirativních přístupů k této problematice. Bude zhodnocena současná situace v České republice a prezentovány zkušenosti evropských měst a jejich samospráv.

   

  Registrace / bližší informace:

  Registrujte se prosím (jméno, kontaktní detaily) zde:

  Heinrich-Boell-Foundation Brandenburg: Lasse Brand, fax : +49-331-20057820

   

  Pořadatel: pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung a s podporou Národní sítě Zdravých měst.

   

  PROGRAM

   

  10.00 Úvodní slovo organizátorů : Inka Thunecke, ředitelka Heinrich-Boell-Foundation Brandenburg

  10.10 Místní Agenda 21 jako systémový nástroj rozvoje obcí a regionů– koordinace a aktivity na národní úrovni České republiky: Marie Petrová, Ministerstvo životního prostředí ČR

  10:30 Zdravé obce a regiony - příklady zapojování veřejnosti do rozhodování: Jitka Boušková, Národní síť Zdravých měst ČR

  10:45 Jak zapojovat veřejnosti ? Předpoklady úspěchu: Ewa Bogacz-Wojtanowska, Institut pro veřejné záležitosti (bude potvrzeno)

  11:15 Aarhuská úmluva na úrovni města- analýzy EIA, SEA a proces územního plánování v ČR: Zuzana Drhová, Univerzita Karlova v Praze

  11:45 Přestávka na kávu

  Příklady dobré praxe ze zahraničí:

  12:00 Zapojování veřejnosti z pohledu energetické agentury (Estonsko): Marek Muiste, Regionální energetická agentura v Tartu

  12:20 Příklady dobré praxe I: Veřejné Fórum pro inteligentní energii (Bulharsko): Venelina Velichkova, Bulharská fotovoltaická asociace

  12:40 Příklady dobré praxe II: Veřejná participace při tvorbě energetické politiky města Freiburg (Německo): Gerda Stuchlik, starostka města Freiburg (bude potvrzeno)

  13:00 Diskuse: zapojení veřejnosti při plánování místní energetické politiky

  14:00 Ukončení semináře

  Seminář je bezplatný a bude simultánně tlumočen.

  Seminář je součástí projektu “Participation in Urban Climate-Protection”, financovaného z programu Evropské komise “Evropa pro občany”

   

   

   

   

   

   

  Poslední aktualizace: 16/09/2011  |Začátek stránky