Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Prezentace nové směrnice o energetické účinnosti
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

22/06/2011

Kdy:  22. června 2011  od 11:30

Kde: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

  Zastoupení Evropské komise v České republice si Vás dovoluje pozvat na prezentaci nové směrnice o energetické účinnosti, která bude 22. června přijata Evropskou komisí.

  Směrnice navazuje na sdělení Evropské komise "Plán energetické účinnosti 2011", které bylo uveřejněno v březnu tohoto roku. V něm byla navržena řada opatření vedoucích k úsporám a zvýšení energetické účinnosti, přičemž součástí plánu bylo zakotvení těchto opatření do legislativního dokumentu, kterým je právě předkládaná směrnice.

  Účelem tohoto nového právního předpisu je vytvořit rozšířený rámec pro politiky a opatření jednotlivých členských států v oblasti úspor energie a energetické účinnosti, a to včetně stanovení cílů, národních plánů energetické účinnosti, úlohy veřejného sektoru, informování spotřebitelů a systémů financování. Směrnice také vymezí nástroje pro rozvoj trhu s energetickými službami a úlohu energetických společností při prosazování úspor v rámci celého řetězce včetně dodávky konečným spotřebitelům. Nová směrnice taktéž stanoví rámcové podmínky pro vyšší účinnost výroby, přenosu a distribuce energie i posílení opatření na podporu kombinované výroby a centrálního vytápění a chlazení. Nově předložená směrnice nahradí stávající směrnici 2006/32/ES.

  Obsah směrnice představí Jan PÁNEK, vedoucí oddělení pro uhlí a ropu na Generálním ředitelství Evropské komise pro energetiku. Po prezentaci bude prostor pro otázky.

  Vzhledem k omezené kapacitě konferenční místnosti svou účast na prezentaci laskavě potvrďte e-mailem zaslaným na adresu eva.dubjakova@ec.europa.eu.

  Pozvánka pdf - 110 KB [110 KB]

  Poslední aktualizace: 20/06/2011  |Začátek stránky