Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Slyšení k tématu "Příležitosti a výzvy posílení konkurenceschopnosti evropského dřevozpracujícího a nábytkářského průmyslu"
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

09/06/2011

Datum: 9. června 2011, od 14:30 do 18:30

Místo: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

  Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) pořádá slyšení k tématu Příležitosti a výzvy posílení konkurenceschopnosti evropského dřevozpracujícího a nábytkářského průmyslu, které se bude konat dne 9. června 2011 v Praze. Cílem slyšení, které pořádá Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI), je shromáždit informace pro stanovisko k témuž tématu, jehož adresáty budou evropské instituce a příslušné zainteresované subjekty z celé Evropy.

  Dřevozpracující průmysl je inovativní a k životnímu prostředí šetrné odvětví se silnou účastí MSP. Umístěním svých provozů často do venkovských oblastí se navíc stává prostorem pro tvorbu místních zelených pracovních míst a pro vyšší míru sociální soudržnosti. Otázkou zvláštního významu je rostoucí soupeření o dřevo ze strany odvětví výroby energie z obnovitelných zdrojů (často subvencovaného, což podle některých stran napomáhá nekalé soutěži). Dřevozpracující odvětví se přirozeně potýká i s jinými problémy, o nichž se na slyšení povede diskuze. Návrh programu tohoto slyšení je k dispozici na této internetové stránce.

  Seznam řečníků byl zvolen tak, aby byl podán jasný přehled o dané problematice a zmíněny některé postřehy týkající se dvou vybraných případových studií: využívání dřeva k výrobě nábytku a v udržitelné výstavbě. K diskuzi všech účastníků slyšení bude vymezen vhodný prostor.

  Rádi bychom Vás pozvali k účasti na tomto veřejném slyšení. Pro co nejefektivnější zajištění Vaší účasti prosím vyplňte náš internetový registrační formulář.

  K zajištění hladkého průběhu slyšení Vás laskavě žádáme o co nejčasnější registraci. Pokud bude počet přihlášených přesahovat kapacity konferenčního sálu, budou žádosti o registraci vyřizovány na základě pořadí, v němž budou přijaty.

  Poslední aktualizace: 13/05/2011  |Začátek stránky