Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přínos dobrovolnické služby pro pacienty a klienty se zdravotním postižením a problematika jejich zapojení jako dobrovolníků
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

23/03/2011

Datum: 23. března 2011 od 9:00 do 15:00 (od 9.00 do 13.00 hod. základní část, od 13,00 do 15,00 hod. workshop příkladů dobré praxe)

Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, 110 00 Praha 1

  Občanské sdružení SKOK a Friedrich-Ebert-Stiftung ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise pořádá 23. března kulatý stůl na téma "Přínos dobrovolnické služby pro pacienty a klienty se zdravotním postižením a problematika jejich zapojení jako dobrovolníků".

   

  Dobrovolnictví ve zdravotně sociální oblasti se v posledních deseti letech v ČR nejen rozšířilo, ale i osvědčilo jako jeden z možných nástrojů zlepšování psychosociálních podmínek pacientů a klientů. V neposlední řadě působí i jako nástroj humanizace celkového prostředí, ve kterém jsou zdravotní a sociální služby poskytovány. Pro projekt byla zvolena forma „kulatých stolů“, kde facilitovaná diskuze bude zaměřena na klíčová témata dobrovolnictví ve zdravotně sociální oblasti.

   

  Kulaté stoly budou probíhat interaktivní formou zaměřenou na sběr nejpodstatnějších informací a závěrů, které budou z každého tématu zpracovány. Od pozvaných předpokládáme aktivní diskusní účast a výměnu zkušeností z dané oblasti a na dané téma. Výstupem kulatého stolu by měly být jasně formulované závěry a doporučení pro další rozvoj dobrovolnických programů ve zdravotně sociální oblasti v ČR.

   

  Je počítáno přibližně s 30 účastníky na jeden kulatý stůl, účastníky budou zástupci z řad příspěvkových i nestátních neziskových organizací, státních institucí, laické veřejnosti, klientů a dobrovolníků, počet účastníků je limitovaný.

   

  Informace k projektu:

  Ing. Dagmar Hrubcová, výkonná ředitelka SKOK, o.s.
  E-mail:  hrubcova@skok.biz, tel.: 774 035 616

  MUDr. Ivana Kořínková, členka výkonného výboru SKOK, o.s.
  E-mail: ivana.korinkova@consulth.cz

  Související odkazy

  Poslední aktualizace: 21/03/2011  |Začátek stránky