Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Třetí odborné setkání se zaměstnavateli, vzdělavateli a odbornou veřejností
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

21/03/2011

Datum: 21. března 2011, prezence od 9:30

Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, 110 00 Praha 1

  Klíčová aktivita Uznávání neformálního vzdělávání kráčí při své práci po třech cestách, v jejichž cíli jsou tři různé, avšak zároveň společně propojené formy uznávání neformálního vzdělávání. Třetí odborné setkání nabídne účastníkům různorodý pohled na tyto cesty, jejich křižovatky, některé postraní cestičky a odbočky a kus jejich občas trnitého, jindy zas přátelského a kooperujícího, okolí.

  První cestou, cestou společenského uznávání, se ve svém příspěvku vydá Vojtěch Eliáš, který poukáže na provázanost neformálního vzdělávání a dobrovolnictví, jehož společenské uznání též v České republice dělá teprve první krůčky. Zmiňované širší okolí uznávání neformálního vzdělávání, konkrétně z pohledu Strategie celoživotního učení ČR, představí Martin Sycha.

  Druhá cesta, uznání ze strany zaměstnavatelů, má dvě strany. Vedle zaměstnavatelů by po ní měli kráčet i uchazeči o zaměstnání. Ti totiž musí své kompetence, nabyté neformálním vzděláváním, umět zaměstnavateli představit. Třetí odborné setkání půjde spíše po linii pracovníků s dětmi mládeží, dobrovolníků, tedy uchazečů. K pohledu zaměstnavatelů se pak vrátí setkání čtvrté. Cílem klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání je prospěch pro obě zmíněné strany. Jedním z nástrojů, který už nyní nabízí zlepšení komunikace mezi nimi, je Europass. Co Europass nabízí, bude prezentovat zástupce Národního ústavu odborného vzdělávání.

  Na několika úsecích třetí cesty, formálního uznání kompetencí nabytých neformálním vzděláváním ze strany státní správy a vzdělávacích institucí, stráví účastníci celou druhou polovinu setkání. Projdou přes minimální kompetenční profily, na jejichž základě byly v nestátních neziskových organizacích vytvořeny a ověřeny vzdělávací programy pro pracovníky s dětmi a mládeží, ke kartám typových pozic. Ty, po splnění všech kritérií Metodiky naplňování Národní soustavy kvalifikací, by měly obohatit Národní soustavu kvalifikací a Národní soustavu povolání. V případě schválení by mohly karty typových pozic zajistit možnost získat dílčí kvalifikaci, tedy formalizované uznání výsledků neformálního vzdělávání, pracovníkům pracujícím s dětmi a mládeží.

   

  Pozvánka na seminář

  Program

  Prezence od 9.30
  Zahájení 10.00

  1. Úvodní slovo
  2. Shrnutí a závěry prvního a druhého odborného setkání
  3. Hodnota a význam dobrovolnictví (Dr. Vojtěch Eliáš, Arcidiecézní Charita Praha)
  4. Neformální vzdělávání jako součást Strategie celoživotního učení ČR (Mgr. Martin Sycha, MŠMT)
  5. Europass a uznávání neformálního vzdělávání (Bc. Lubomír Valenta, NÚOV)
  6. Youthpass jako příklad uznávání neformálního vzdělávání (Bc. Petra Nakládalová, ČNA Mládež)

  Přestávka

  7. Představení výstupů 1. období tvorby a ověřování vzdělávacích programů v NNO pracujících s dětmi a mládeží na základě minimálních kompetenčních profilů (realizátoři veřejné zakázky)
  8. Cesta k formálnímu uznávání výsledků neformálního vzdělávání (Ing. Martin Buňka, Trexima, spol. s r.o.)
  9. Workshop – diskuze o návrhu obsahu karet typových pozic ve dvou skupinách, informace o výstupech
  10. Diskuze

  Související odkazy

  Poslední aktualizace: 21/03/2011  |Začátek stránky