Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Kulatý stůl na téma Evropská občanská iniciativa
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

11/03/2011

Datum: 11. března 2011 od 15:00

Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

  Tématem setkání je tentokrát Evropská občanská iniciativa. Na základě této iniciativy, kterou jako novinku zavádí Lisabonská smlouva, bude moci nejméně milion občanů z alespoň jedné čtvrtiny členských států EU Evropskou komisi vyzývat, aby předkládala legislativní návrhy v oblastech spadajících do jejích pravomocí. V každém z těchto členských států bude požadovaný minimální počet podpisů vypočítán tak, že se vynásobí počet poslanců Evropského parlamentu z dané země koeficientem 750. Minimální věkovou hranicí podepsaných osob bude věk, od kterého mají občané právo volit ve volbách do Evropského parlamentu.

   

  Mezi jiným se kulatý stůl bude věnovat otázkám jako: Vliv občana na rozhodování v EU? Občanská iniciativa a demokratický deficit? Její přínosy a rizika? Způsoby získávání podpory na národní úrovni i napříč členskými zeměmi? Podpora a součinnost národních orgánů?

   

  U kulatého stolu zasednou níže uvedení odborníci na dané téma, zástupci evropských institucí, státní správy, neziskových a zájmových organizací. Následovat bude debata s účastníky. 

  • Úvodní slovo - Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR a Jiří Kubíček, vedoucí Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR
  • Olga Sehnalová, Evropský parlament, poslankyně a stínová zpravodajka k návrhu Občanské  iniciativy 
  • Miroslav Škaloud, Senát ČR, senátor a místopředseda Výboru pro záležitosti EU (tbc) 
  • Lenka Pítrová, Vláda ČR, ředitelka Odboru koncepčního a instituciálního
  • Michal Tomášek, Právnická fakulta UK, vedoucí katedry Evropského práva
  • Čestmír Hrdinka, Greenpeace, výkonný ředitel pobočky ČR
  • Vojtěch Bednář, Avemedia, odborník na vztah mezi politikou a médii

  Moderátor: Karel Škácha, Analytické centrum

   

  V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 10. března 2011 na adrese danesova@analytickecentrum.cz

  Poslední aktualizace: 07/03/2011  |Začátek stránky