Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Prezentace s diskusí: Digitální program pro Evropu
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

06/10/2011

 

Datum:  6. října 2011   od 14:30 hod.

Místo: Evropský dům,  Jungmannova 24, Praha 1

  Prezentace s diskusí: Digitální program pro Evropu

  Dovolujeme si Vás pozvat na prezentaci a následnou diskusi na téma digitální program pro Evropu a jeho současný stav.

  Digitální program pro Evropu představila Evropská komise v květnu loňského roku. Program nastiňuje sedm prioritních oblastí činnosti na období let 2010–2020. Jsou jimi vytvoření jednotného digitálního trhu, větší interoperabilita, podpora důvěry v internet a jeho bezpečnost, rychlejší přístup k internetu, více investic do výzkumu a vývoje, zvýšení počítačové gramotnosti a účelné využití informačních a komunikačních technologií. Digitální program je jednou ze sedmi stěžejních iniciativ v rámci strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

  Se stavem provádění Digitálního programu v Evropské unii (s důrazem na oblasti e-Government, e-Identification, e-Signature) seznámí přítomné Thierry Van der Pyl z generálního ředitelství pro informační společnost a média Evropské komise.

  O postoji České republiky k programu bude hovořit Jiří Průša, ředitel odboru koncepce a koordinace informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě.

  Prezentace bude probíhat částečně v anglickém jazyce, simultánní tlumočení do češtiny bude zajištěno.

  Svou účast na prezentaci laskavě potvrďte e-mailem zaslaným na adresu eva.dubjakova@ec.europa.eu.

  Pozvánka pdf - 95 KB [95 KB]

  Poslední aktualizace: 03/10/2011  |Začátek stránky