Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Vzdělání a výzkum ve zdravotnictví
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

21/10/2009

Datum: 21. 10. 2009

 

Místo: Olomouc

  logo open days

  Olomoucký kraj (BIRTH: Bringing Innovative Regions Together for Health)

  Druh: konference

  Název: Vzdělávání a výzkum ve zdravotnictví

  Zahájení: 21. 10. 2009 Ukončení: 21. 10. 2009

  Organizátor: Eurocentrum, Eures

  Místo: Olomouc

   

  Předsedající: Dr. Martina Dlabajová

   

  Přednášející: MUDr. Václav Rýznar

  MUDr. Eva Štefková

  Ing. Martin Prusenovský

  Mgr. Tomáš Kramáč

   

  Shrnutí:

  Olomoucký kraj plánuje v Bruselu zahájit tiskovou kampaň s konkrétními doprovodnými

  akcemi, zaměřenou na Open Days 2009.

   

  Nejvýznamnější místní akcí bude konference na téma Vzdělávání a moderní technologie ve

  zdravotnictví, přímo související se semináři BIRTH v Bruselu.

   

  Tato konference, která se zaměří na vysokoškolské studenty medicíny a mladé výzkumné

  pracovníky v této oblasti, bude strukturována do dvou částí. První část přinese souhrn

  hlavních výsledků získaných během Open Days partnery BIRTH, nejdůležitější zjištění

  o inovační zdravotní péči představené v Bruselu a nejzajímavější novinky z tohoto setkání.

  Druhá část konference se bude podrobněji zabývat novými technologiemi a inovacemi ve

  zdravotnictví. Bude se diskutovat o srovnání činnosti výzkumných zdravotnických pracovišť

  v České republice a v Evropě a informace doplní přehled programů EU pro financování této

  oblasti.

   

  Závěrečná část konference bude vyhrazena praktickým informacím pro studenty

  a připomenutí příležitostí v celé Evropě, kde mohou získat zkušenosti. Dozvědí se

  o studijních programech, uznávání vysokoškolských titulů ve zdravotnictví, stážích na

  výzkumných pracovištích v zahraničí atd.

   

  Během konference budou volně k dispozici materiály o Open Days, partnerství BIRTH

  a zdravotnictví a vzdělávání.

   

  Podrobnější informace:

  www.olomoucregioninbrussels.eu

  www.euregha.net

  www.opendays.europa.eu

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky