Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Úspěšná řešení v inovačním zdravotnictví
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

20/10/2009

Datum: 20. 10. 2009

Místo: Zlín

  logo open days

  Zlínský kraj (BIRTH: Bringing Innovative Regions Together for Health)

   

  Druh: konference

  Název: Úspěšná řešení v inovačním zdravotnictví

  Zahájení: 20. 10. 2009 Ukončení: 20. 10. 2009

  Organizátor: Eurocentrum Zlín

  Místo: Zlín

   

  Předsedající: Dr. Martina Dlabajová

   

  Přednášející:

  Prof. Petr Sáha

  Ing. Jidřiška Ondráčková

  Ing. Daniela Sobieska

  RNDr. Judita Kinkorová, CSc.

   

  Shrnutí:

  Seminář o podpoře úspěšného inovačního zdravotnictví bude zaměřen na středoškoláky

  a vysokoškolské studenty, mladé výzkumné pracovníky, zdravotníky a další zainteresované

  strany. Seminář se bude zabývat inovací v období krize a zvláště se zaměří na inovaci ve

  zdravotnictví.

   

  V rámci semináře budou představeny a projednány výsledky činností akce Open Days,

  především nejlepší postupy v provádění inovací ve zdravotnictví a výsledky jednání

  „univerzity Open Days“.

   

  Část semináře bude mít podobu diskusí u kulatého stolu na témata, o nichž pojednávala

  vystoupení přednášejících.

   

  Orientační program semináře se váže k těmto tématům:

  · Představení Open Days 2009, partnerství BIRTH a jeho hlavních výsledků včetně

  spolupráce s EUREGHA.

  · Představení iniciativ Evropské unie v oblasti inovačního zdravotnictví.

  · Prezentace Univerzitního institutu a jeho výzkumu ve zdravotnictví a práce

  a výsledků výzkumu Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati.

  · Výhody spolupráce s Technologickým inovačním centrem ve Zlíně a dalšími

  centry v Evropě – příležitosti pro mladé výzkumníky a stážisty.

   

  Po semináři bude následovat tisková konference.

   

  Podrobnější informace:

  www.zlinregioninbrussels.eu

  www.euregha.net

  www.opendays.europa.eu

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky