Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Mezinárodní den dobrovolníků 2010
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

07/12/2010

Místo: studentský klub K4, Celetná 20, Praha 1

Datum: 7. prosince, 18 hodin

  Mezinárodní den dobrovolníků 2010

  Letošní Mezinárodní den dobrovolníků připomene v České republice slavnostní večer, který pořádá nezisková organizace Sdružení dobrovolných aktivit INEX http://www.inexsda.cz/ s podporou Informačního centra OSN v Praze a Zastoupení Evroské komise v České republice. Akce se koná v rámci příprav na Evropský rok dobrovolnictví 2011 vyhlášený Evropskou komisí, do něhož se aktivně zapojí i české nevládní organizace a orgány státní správy.

  Součástí programu slavnostního večera bude premiéra dokumentárního filmu o mezinárodním dobrovolnictví, vyhlášení dobrovolníka roku INEX-SDA a ocenění nejlepších fotografií pořízených dobrovolníky. „Smyslem večera je ocenit přínos lidí, kteří věnují svůj čas a energii jiným bez ohledu na finanční odměnu. Mezinárodní dobrovolnické projekty se za uplynulých 20 let staly v Česku tradicí a vzbuzují stále větší zájem zejména mladých lidí. Ročně vyšleme do zahraničí téměř 800 českých dobrovolníků a u nás přivítáme zhruba 400 zahraničních, což naši zemi řadí mezi bašty mezinárodního dobrovolnictví,“ shrnuje ředitel INEX-SDA Robin Ujfaluši.

   

  O Mezinárodním dni dobrovolníků

  Mezinárodní den dobrovolníků 5.12. byl oficiálně vyhlášen roku 1985 Organizací spojených národů a je každoročně připomínán jako poděkování všem dobrovolníkům, kteří věnují svůj čas a úsilí pro obecné blaho. Dobrovolnictví je příležitost pro každého, kdo je ochoten věnovat svůj čas a energii prospěšné věci. Odměnou je dobrovolníkům zejména osobní obohacení, rozšíření obzorů, zlepšení znalostí a osvojení si důležitých dovedností, např. orientace v novém prostředí a komunikace s novými lidmi.

  Poselství generálního tajemníka OSN k letošnímu Mezinárodnímu dni dobrovolníků: http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sgsm13284.doc.htm

   

  Pozvánka na akci ve formátu pdf pdf - 723 KB [723 KB]

  Poslední aktualizace: 06/12/2010  |Začátek stránky