Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropské dny handicapu v Ostravě
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

06/10/2010

 

Datum: 4. - 7. října 2010

Místo:  Ostrava

  logo s nápisem evrposké dny handicapu ostrava 2010

  Evropské dny handicapu 2010 jsou zaměřeny na spolupráci a výměnu zkušeností našich i zahraničních odborníků v oblasti pomoci osobám s handicapem a integraci postižených do společnosti. Účast na letošním ročníku přislíbily delegace z Francie, Itálie, Belgie, Slovenska, Polska, Ukrajiny, Rumunska, USA, Albánie a Portugalska.

  XVIII. ročník Evropských dnů handicapu se koná pod  záštitou  Evropské  komise,  Evropského  parlamentu a  primátora statutárního města  Ostravy  Ing. Petra Kajnara.

  V odborné části programu se uskuteční konferencemítink řešící problematiku zajištění výběru odborného personálu a financování veřejně prospěšných projektů. Obě akce přispějí ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a profesionalizaci neziskových organizací, ale také k udržitelnosti projektů v sociální oblasti. Workshop bude zase reagovat na problémy týkající se pracovního uplatnění osob s handicapem respektující charakter postižení a jejich další začlenění do běžného života společnosti. Za pomyslný kulatý stůl zasednou odborníci z Česka i zahraničí, aby diskutovali na téma „Současné trendy v edukaci dětí a mládeže s poruchou autistického spektra a speciálními vzdělávacími potřebami“.  

  Evropské dny handicapu budou tentokrát zahájeny mezinárodním fotbalovým turnajem mládeže a dospělých se znevýhodněním. Handicapovaní lidé budou mít jedinečnou příležitost prezentovat také své umělecké aktivity a kreativní dovednosti během společenských a kulturních akcí.

  Vyvrcholením XVIII. ročníku Evropských dnů handicapu bude slavnostní večer s názvem Křišťálový kamínek 2010, během něhož Asociace TRIGON udělí stejnojmenná prestižní ocenění. Vyzdviženy budou především mimořádné aktivity lidí s handicapem a poděkováno bude těm, kteří problematice lidí s postižením věnují čas, energii i kus svého života.

   

  Program Evropských dnů handicapu 2010 naleznete zde .

  Poslední aktualizace: 31/10/2010  |Začátek stránky