Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Překladatelská soutěž Juvenes Translatores
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

20/10/2010

 

Datum: 20. 10. 2010

Místo: ČR

  nápis Juvenes Translatores nad modrou mapou Evropy

  Další ročník soutěže Evropské komise pro mladé překladatele je tady!

  Letošní ročník soutěže, pořádané Generálním ředitelstvím Evropské komise pro překlady, se uskuteční 23. listopadu 2010. Mohou se jej zúčastnit studenti narození v roce 1993.

  Účelem soutěže je propagovat používání a studium cizích jazyků v Evropě a upozornit na význam překladu.

  Kdo se může zúčastnit?

  Přihlásit se může kterákoli střední škola v EU, a to až do 20. října.

  Poté Komise metodou náhodného výběru určí, které z registrovaných škol se budou moci soutěže účastnit (kvůli omezeným zdrojům je nutno stanovit maximální počet účastníků). Vybrané školy musí do 15. listopadu poslat jména nejvýše 5 žáků (a jednoho náhradníka) spolu s uvedením jazykových kombinací, které si tito žáci do soutěže zvolili.

  V celé EU se soutěže bude moci zúčastnit 751 škol, v ČR 22.

  Studenti si mohou z 23 úředních jazyků EU vybrat, z kterého jazyka budou překládat a do kterého. Profesionální překladatelé však z důvodu dosažení maximální kvality zpravidla překládají do své mateřštiny či jazyka, který ovládají nejlépe a ve kterém se nejlépe vyjadřují.

  Soutěžní překlady budou hodnoceny profesionálními překladateli Evropské komise. Vítězové soutěže budou v roce 2011 pozváni do Bruselu na slavnostní předání cen za přítomnosti evropské komisařky pro mnohojazyčnost. Během návštěvy Bruselu budou mít možnost se setkat s vítězi z ostatních zemí a s překladateli z evropských institucí.

  Hodně štěstí!

   

  Další informace:

  Internetové stránky soutěže

  Tisková zpráva

  Facebook: JuvenesTranslatores

  Twitter:@translatores

  Generální ředitelství pro překlady

  Poslední aktualizace: 31/10/2010  |Začátek stránky