Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Kulatý stůl na téma Digitální agenda
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

30/06/2010

 

Datum: 30. června 2010 od 14 hodin

Místo:  Evropský dům, Jungmannova 24, Praha

  nápis Digital agenda for Europe

  Provedení ambiciózního Digitálního programu pro Evropu, který představila Evropská komise v polovině května tohoto roku, by významně přispělo k hospodářskému růstu EU a přineslo výhody digitálního věku všem vrstvám společnosti. V uplynulých 15 letech stály informační a komunikační technologie za polovinou růstu produktivity v Evropě a tato tendence se pravděpodobně zrychlí. Program nastiňuje sedm prioritních oblastí činnosti. Jsou jimi vytvoření jednotného digitálního trhu, větší interoperabilita, podpora důvěry v internet a jeho bezpečnosti, mnohem rychlejší přístup k internetu, více investic do výzkumu a vývoje, zvýšení počítačové gramotnosti a začlenění a použití informačních a komunikačních technologií při řešení problémů, se kterými se společnost potýká, jako je například změna klimatu a stárnutí obyvatelstva. Sem patří například usnadnění elektronických plateb a elektronické fakturace, rychlé nasazení telemedicíny a energeticky účinné osvětlení. V těchto sedmi oblastech digitální program předpokládá přibližně 100 následných opatření, z nichž 31 je legislativní povahy. Digitální program je jednou ze sedmi stěžejních iniciativ v rámci strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

   

  U kulatého stolu tentokrát zasednou:

  Thierry Van der Pyl, Generální ředitelství pro informační společnost a média Evropské komise

  Jiří Průša, Oddělení mezinárodního eGovernmentu, Ministerstvo vnitra

  Jan Duben, Sekce elektronických komunikací a poštovních služeb, Ministerstvo průmyslu a obchodu

  Pavel Dvořák, Český telekomunikační úřad

  Ivan Urban, Sdružení obrany spotřebitelů

  Pavel Vichtera, Národní centrum bezpečnějšího internetu

  Zdeněk Vaníček, Česká asociace elektronických komunikací (tbc)

  Program pdf - 358 KB [358 KB]

   

  Další informace:

  Kulaté stoly v Evropském domě

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky