Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Seminář: Úspory při nákupu energií a obchodování nespotřebovaných chemických látek
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

15/06/2010

Datum: 15. června 2010 od 9 hod.

Místo:  SANIT s.r.o., ul. 28. října 165, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

  elektrárenský stožár

  Datum konání: úterý 15. 6. 2010

  Místo konání:   Ostrava (SANIT s.r.o., ul. 28. října 165, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, www.msanit.cz – přízemí budovy Zepter, která je umístěna naproti hotelu Harmony)

  Seminář je zaměřen na představení:

  1. VÝHOD NÁKUPU ELEKTŘINY NA BURZE: Nákup elektřiny aukčním způsobem je výhodný nejen pro podnikatele, ale i pro veřejnou správu, samosprávu krajů, měst a obcí a jimi zřizované organizace, mikroregiony. Koupit lze třeba dodávku jen na měsíc anebo rovnou na dva roky. Podmínkou je, že objem dodávky bude min. 500 megawatthodin ročně.

  2. VÝHOD OBCHODU S NESPOTŘEBOVANÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI NA BURZE: Nespotřebované chemické látky a přípravky lze prodat / nakoupit formou elektronické aukce na burze. V roce 2010 je obchodování na tomto trhu osvobozeno od poplatků. Na on-line burze NECHELA je možný obchod chemikálií (hydroxidy, kyseliny, chloridy, sírany, fosforečnany, uhličitany, dusičnany, fluoridy), organických rozpouštědel, průmyslových odmašťovadel, potravinářské chemie, maziv a aditiv do pohonných hmot, impregnačních laků a pryskyřic, izolačních laků a tmelů nebo brusných a leštících prostředků.

  3. NAŘÍZENÍ REACH: Dle nařízení REACH musí výrobci a dovozci chemických látek zjistit a kontrolovat rizika spjatá s látkami, které vyrábějí a uvádějí na trh. REACH se vztahuje nejen na chemické látky využívané v průmyslových procesech, ale i na čisticí prostředky, nátěrové hmoty, oděvy, nábytek a elektrospotřebiče. Povinnost některých výrobců a dovozců registrovat látky do 30. 11. 2010.

  4. NAŘÍZENÍ CLP: Lhůta pro klasifikaci, označování a balení podle nařízení CLP je pro látky do 1. 12. 2010, pro směsi 1. 6. 2015. Výrobci a dovozci látek, které: podléhají registraci REACH / bez ohledu na množství jsou klasifikovány jako nebezpečné / směsi nad stanovené koncentrační limity, musí informovat agenturu ECHA o klasifikaci látek do 3. 1. 2011.

  Program:

  9:00 – 9:30          Prezence

  9:30 – 9:45          Zahájení semináře

  9:45 – 10:00        Přínosy a příležitosti vytvářené komoditní burzou

  10:00 – 11:15     Trh s elektřinou pro koncového odběratele v ČR

  11:15 – 11:45     Přestávka

  11:45 – 12:45     Trh s nespotřebovanými chemickými látkami a přípravky NECHELA

  12:45 – 13:00     Registrace do burzovního systému

  13:00 – 13:20     Národní informační centrum - helpdesk REACH a CLP

  13:20                 Dotazy, konzultace

  Akce je zdarma.

  Uzávěrka přihlášek: pátek 11. 6. 2010

  Přihlášku naleznete na webu www.khkmsk-registrace.cz (potvrzení o registraci Vám přijde e-mailem automaticky po vyplnění elektronické přihlášky a jejím odeslání)                                                       

  Případné dotazy k registraci: Ing. Markéta Nenzová, tel. 597 479 330, m.nenzova@khkmsk.cz

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky