Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Mezinárodní organizace a specifické postavení EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

12/05/2010

 

Datum: 12.05.2010   

Místo: Europe Direct Plzeň

  vlajky stýátů eu

  Mezinárodní organizace jsou významnými aktéry mezinárodních vztahů. Co ale konkrétně dělají? Jaké jsou nejznámější mezinárodní organizace? A jak je to s jejich postavením v EU a ve světě?

  Na tyto a další otázky Vám odpoví další z řady specializovaných přednášek nazvaných "Dny Evropy", které naše ED zdarma poskytuje veřejnosti každou dvakrát v měsíci. Každá přednáška je plánována na 45 - 60 min. s následnou diskuzí. Všechny přednášky jsou, jak již bylo řečeno, samozřejmě nabízeny bezplatně a budou předneseny absolventem Katedry politologie a mezinárodních vztahů Západočeské univerzity v Plzni nebo zaměstnancem ED Plzeň.

  Školní skupiny prosíme o rezervaci minimálně dva dny předem.

  12. 05. Mezinárodní organizace a specifické postavení EU – Vliv mezinárodních organizací ve světě neustále roste. A co EU: je to mezinárodní organizace, nebo počínající „superstrát“? Hovoříme-li o Organizaci spojených národů (OSN), jsou pod její záštitou legitimní humanitární a vojenské zásahy? Dochází ke sbližování světa a dopomáhají k tomu MO, co je to globalizace a jaký má vliv na suverenitu sátu a MO? Tyto a další otázky budou posluchači zodpovězeny a ve sporných bodech dojde k několika predikcím možného budoucího vývoje.
  Posluchači se dozví o funkcích a struktuře vnitřního fungování nejvýznamnějších mezinárodních organizací, jakými jsou OSN, OBSE, NATO, ASEAN, NAFTA, GATT, SNS, EU apod. Dále bude přednáška věnována fenoménu posledních let „ globalizaci“.

  Přednášku je možné rozdělit do několika tematických bodů:


  - Definice mezinárodní organizace (MO).

  - Tradiční pojetí MO a odlišnosti Evropské unie.

  - Vymezení a obecné seznámení posluchačů s předními světovými organizacemi.

  - Dnešní funkce Evropské unie a ukázka obdobných organizací (např. inspirovaných evropskou integrací).

  - Možný další vývoj evropské integrace v budoucnosti.

  - Organizace inspirované Evropskou unií.


  Cílem přednášky je představit posluchačům co je to "mezinárodní organizace", se kterými se dennodenně setkává každý z nás, ale mnoho občanů si však neuvědomuje jejich sílu a jejich omezenou regulaci státem.

  Přednáška se uskuteční jako vždy ve třech možných časech, a to od 9:00, 11:00 a 13:00. Opakujeme  ji 26. 5. !!!

  V dalších termínech nabízíme tato témata:

  • 09. 06. Vývoj evropské integrace, historické kořeny a významné osobnosti integračního procesu (opakujeme 23. 6.)

   

  Kontakt:

  V případě Vašich dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat: europe.direct@techmania.cz

  Další informace:

  Informační síť Europe DIRECT

   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky