Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Křest knížky EVROPAN MILAN KUNDERA
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

07/04/2010

 

Datum: 07.04.2010   od 17:00

Místo: bar Krásný ztráty, Praha 1, Náprstkova 10

 

  otevřené knihy

  Rada pro mezinárodní vztahy Vás zve na křest knížky Evropan  Milan Kundera, která  proběhne ve středu 7. dubna v 17:00 v baru Krásný ztráty, Praha 1, Náprstkova 10.

  Václav Bělohradský a Jiří Dienstbier představí knížku a Josef Somr přednese výběr z textů, které pro ni vybral a přeložil Milan Kundera

  Knížku vydala Rada pro mezinárodní vztahy jako přepis debaty, kterou z jejího podnětu v září loňského roku uspořádal senátní Výbor pro mezinárodní vztahy, obranu a bezpečnost. V panelu moderovaném Jiřím Dienstbierem vystoupili filosof Václav Bělohradský (Praha, Terst), spisovatel a novinář Antonín J. Liehm (Paříž), literární vědec Martin Petráš (Lille, Brusel), ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Petr Drulák (Praha) a analytik mezinárodních vztahů Petr Fleischmann (Praha).

  Milan Kundera se aktivně podílel na přípravě setkání, přispěl myšlenkami ze svých děl a závěrečným komentářem.

   

  ANOTACE:

  Česká společnost je černobíle polarizovaná. Politické elity nejsou schopné slušně komunikovat. Urážky, korupce, tunelování, už nikoho nepřekvapí. Diskuse se zvrhá v polemiku. Milan Kundera říká: „V diskusi lidé konfrontují svá stanoviska, aby tak došli k přesnějšímu, objektivnějšímu viděni věcí. V polemice je diskuse proměněna v polemos - řecké slovo pro boj. Dobrat se pravdy se stane náhle méně důležité než položit toho druhého na záda.“ Máme sílu a odvahu to změnit? Jsme schopni vážit si osobností, které máme a kterých není nikdy dost?

  Milan Kundera je ve světě nejznámější český spisovatel. I svou spoluprací na právě vycházející knížce potvrdil, že ho náš osud zajímá. Kdybychom byli vnímavější k jeho dílu, možná by nám to pomohlo pochopit, že svět není černobílý, ale má celou duhu barev. Kundera říká: „Osvobodit velké lidské konflikty od naivní interpretace, která v nich vidí pouhý boj dobra se zlem, pochopit je ve světle tragedie, to byl nesmírný výkon ducha; odhalil fatální relativitu lidských pravd; naučil člověka být spravedlivým k nepříteli. Jenomže vitalita mravního manicheismu je nepřemožitelná.“           

  Sylvie Richterová, česká spisovatelka žijící v Itálii, na loňské brněnské konferenci o Kunderově literárním díle mluvila o tom, jak už jako studentka pochopila hluboké nedorozumění mezi Západem a Východem. „…To byly opravdu dva různé světy a jedno slovo znamenalo pro lidi z Východu a ze Západu opačné věci a mělo opačný význam…Takže jsem tady to velké nedorozumění Evropy chápala jako něco, s čím musím cosi dělat, co se mě týká. A nadále to přetrvává…

  A myslím, že Kundera na tom udělal největší práci, co vůbec znám. Protože je více autorů, kteří mají zkušenost z Východu i Západu, a několika se podařilo prorazit na obou stranách, ale ta jeho zkušenost z obou stran Evropy dosáhla nejdál…“.

  Několikaměsíční dialog s Milanem Kunderou při přípravě zářijové debaty potvrdil, že v názorové konfrontaci, jejímž cílem je nacházet společné hodnoty, je záruka společenské soudržnosti.  Milan Kundera v doslovu ke knížce proto mohl napsat: „Drazí přátelé, končím. Jaká je to radost diskutovat, aniž bychom chtěli jeden druhému dokazovat, že je vůl. Děkuji vám za ten výjimečný okamžik a všechny vás zdravím.“

   

  Kontakt:

  Rada pro mezinárodní vztahy

  Apolinářská 6, 12800 Praha 2

  tel: +420 737612808,  +420 603529409

  www.rmv.cz

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky