Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Američtí vojáci v Československu po Únoru 1948
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

25/02/2010

Datum: 25.02.2010 17:30 - 18:00

Místo: Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana / Americké centrum

 

  žena s notebookem na konferenci
  Přednáška Prokopa Tomka, historika Vojenského historického ústavu, vychází z dosud neznámých archivních dokumentů Státní bezpečnosti, Pohraniční stráže a Vojenského zpravodajství.

  Americký voják byl pro komunistickou propagandu zosobněním zla. Co se stalo, když se ocitl v Československu po Únoru 1948? Američtí vojáci byli vyslýcháni Státní bezpečností i Zpravodajskou správou generálního štábu jako by byli válečnými zajatci nebo vyzvědači. Fakta byla nahrazována vykonstruovanými obviněními, podobně jako v politických procesech té doby. Z ojedinělých dezercí propaganda vyvozovala nepodložené závěry o rozkladu morálky americké armády.

  Případy amerických vojáků v Československu nejsou rozhodně kuriozitou. Jsou dokladem zvláštní formy ideologického boje mezi bloky v době Studené války.

  PhDr. Prokop Tomek, absolvent studia historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, je autorem studií věnovaných různým tématům z doby komunistické totality. V roce 2009 vyšla jeho kniha "Život a doba ministra Rudolfa Baráka", která mapuje vzestup a pád ministra vnitra Rudolfa Baráka (1915-1995). V letech 1996-2007 byl Prokop Tomek pracovníkem Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. V současné době pracuje ve Vojenském historickém ústavu v Praze.

  Program bude uveden v českém jazyce.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky