Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Open Space 2010
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

04/12/2009

Datum: 27.01.2010 10:00 - 31.01.2010 16:00

Místo: Rychta Krásensko

  žena s notebookem na konferenci
  Otevřený prostor: Fair Trade, free trade nebo jinak?

  Zveme vás na seminář ve stylu open space/otevřený prostor o kořenech, environmentálních a sociálních důsledcích a alternativách tzv. volného obchodu ve dnech 27. – 31. ledna na Rychtě Krásensko (Moravský Kras). Účastnický poplatek 1500–2500 Kč (podle vašich možností), další informace včetně přihlášky na www.thinktank.cz nebo tel. Eliška Balharová 732 440 930. Přihlášky přijímáme do 10. 1. 2010.

  OTEVŘENÝ PROSTOR: FAIR TRADE, FREE TRADE, NEBO JINAK?

  27.–31. ledna 2010 (středa večer až neděle ráno), Rychta Krásensko (Moravský kras)

  Účast na semináři přislíbili i Prof. Joachim Becker z Wirtschaftsuniversität Wien, Jean-Marie Krier z rakouské organizace pro rozvojové vzdělávání KommEnt a Juraj Zamkovský ze slovenských Priatel Zeme – CEPA

  Přihlášku lze stáhnout na www.thinktank.cz
  Součástí přihlášky je stručný motivační dopis: odpověď na otázky, čím vás seminář zaujal, co od něho očekáváte a jaké téma/otázku/ projekt byste rádi na semináři prezentovali či diskutovali.

  Přihlášky přijímáme do neděle 10. ledna 2010, v následujícím týdnu (do 15.1.10) vás vyrozumíme, zda jsme vás na seminář vybrali (počet účastníků je omezen na 25) a požádáme o zaplacení nevratné zálohy.

  Účastnický poplatek bude 1500–2500 Kč, podle vašich možností, cena včetně ubytování a stravy. V odůvodněných případech můžeme poskytnout slevu na účastnickém poplatku, prosíme v tom případě zdůvodněte v přihlášce. Cestovné nehradíme, tlumočení bude zajištěno.

  Tento seminář organizuje Trast pro ekonomiku aspolečnost ve spolupráci s Ekumenickou akademií, Společností pro Fair Trade a Katedrou environmentálních studií FSS MU. Organizaci semináře garantují Naďa Johanisová a Jiří Silný. Více informací o semináři žádejte u Elišky Balharové (732 440 930), případně pište na: openspace2010@email.cz či na Trast pro ekonomiku a společnost, Dvořákova 13, 602 00 Brno.

  Činnost Trastu pro ekonomiku a společnost podporuje Nadace Open Society Fund Praha. Seminář je organizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah dokumentu je zcela na odpovědnosti Společnosti pro Fair Trade a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské unie. Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky