Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Konference Kariérové poradenství v praxi
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

09/09/2009

 

Datum:  9. září  2009 

Místo:   Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

Organizátor: Centrum Euroguidance při Domu zahraničních služeb MŠMT

  skupinka pracovníků diskutujících před mapou světadílů

  Konference: 

   

  Hlavním cílem konference je představit zajímavé aktivity a příklady dobré praxe v oblasti kariérového poradenství v České republice. 

   

  Na konferenci:

  • se představí vítězné organizace prvního ročníku soutěže Národní cena kariérového poradenství 2009, která proběhla od března do června 2009. 
  • budou také představeny aktivity organizací zapojených do evropského Programu celoživotního učení a projektu ESF v oblasti kariérového poradenství.  
  • jsou pozváni zástupci MŠMT i MPSV.  

   

  Konference představuje příležitost pro setkání různorodých subjektů působících v oblastech kariérového poradenství, vzdělávání a zaměstnanosti – možnost prezentace organizací na stáncích.

   

  Program Euroguidance

   

  Program Euroguidance vytvořila Evropská komise za účelem sladění různorodých přístupů k poradenství v Evropě. Hlavním cílem programu je výměna zkušeností v oblasti zavádění a realizace poradenství  ve většině evropských zemí. České Centrum Euroguidance realizuje zejména vzdělávací aktivity pro poradce, zajišťuje informovanost o dění v oblasti kariérového poradenství u nás i ve světě a formou webových stránek www.euroguidance.cz poskytuje prostor pro sdílení informací a zkušeností poradkyň a poradců na národní i mezinárodní úrovni. Cílem českého Centra Euroguidance je zprostředkovat zkušenosti z evropských zemí odborné veřejnosti a podpořit tak rozvoj kariérového poradenství v České republice.

   

  Pozvánka pdf - 165 KB [165 KB]

   

  Program pdf - 179 KB [179 KB]

   

  Více informací:

   

  Tel.: +420 221 850 707

  Email: mullerova@dzs.cz

  Web: www.dzs.cz , www.euroguidance.cz

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky