Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Mezinárodní konference Česko-německý den
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

15/10/2009

 

Datum:  15. října  2009 

Místo:   Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, IIPS, CEVRO, KAS

 

  ˇ6ena přednášející na konferenci

  Aktuální  vývoj v evropském hospodářství a společnosti postavil evropské země před nutnost přijímat řadu nepopulárních opatření. Rozsah potřebných změn je natolik významný, že je možno hovořit o reformním procesu, jenž může zásadním způsobem změnit charakter fungování státu ve společnosti. V této souvislosti se dokonce objevují názory o konci konceptu „welfare state", jak jej známe z Evropy 20. století. Na opačném pólu úvah se rozvíjí diskuze o negativních důsledcích volných hospodářských toků a nutnosti jejich regulace.

  Probíhající  a navrhované reformy spadají do různých oblastí. Konkrétně se jedná o nutnost konsolidace veřejných financí (limitovaní veřejného dluhu a deficitů státního rozpočtu), daňovou reformu, reformu zdravotnictví, důchodovou reformu a v neposlední řadě reformu sociálního systému a zabezpečení. Dále pak o udržení a posílení konkurenční schopnosti hospodářství a regulaci problematických jevů v globální ekonomice.

  Dopady těchto kroků můžou být rozsáhlé. Veřejnost jejich realizaci vnímá velice citlivě. Vlády, které se k nim odhodlají, musí čelit kritice ze strany subjektů, jejichž postavení je ohroženo. V demokracii znamená ztráta politické podpory u občanů ztrátu politické moci. Reformy se proto musí uskutečňovat postupně, zodpovědně a v souladu s cílem zachování sociální koheze. Jejich realizátoři rovněž nemůžou podcenit nutnost vhodné komunikace s veřejností, která je změnami zasažena. 


  Obsah:

  - charakter a dopady probíhajících reforem v obou zemích a potřeba udržet sociální kohezi,
  - srovnání zkušeností Německa a ČR, včetně politických konsekvencí („velká koalice" v SRN, menšinové vládnutí v ČR, role důležitých zájmových skupin - odbory, zaměstnavatelské svazy, finanční instituce, ekologická lobby)
  - parlamentní volby v Německu a jejich vliv na další osud reformního procesu v Německu.
  - reformy z širšího regionálního a celoevropského hlediska

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky