Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Letní škola moderních dějin
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

26/08/2009 - 27/08/2009

Datum: 26 – 27/8/2009

 

Místo: Ústav pro studium totalitních režimů, Praha

  Letní škola moderních dějin

  Ústav pro studium totalitních režimů si Vás dovoluje pozvat v termínu 26.8. – 27.8.2009 na letní školu soudobých dějin věnovanou problematicetransformace v ČR:

  Letní škola moderních dějin

  Téma: Politické zlomy a transformace v soudobých českých dějinách

   

  Tématické okruhy letní školy moderních dějin:

  - Mnichovská krize 1938 v perspektivě dalších zlomových okamžiků moderních dějin: možnosti komparace (pražské jaro 1968). Historická traumata středoevropských národů ve vzájemné konfrontaci (Mnichov 1938, Katyň 1940, Budapešť 1956 aj.).

  - Odsuny a migrace: 1938 a 1945 v evropské perspektivě.

  - Poválečný nástup komunismu v evropské perspektivě, československý Únor 1948 v středoevropské komparaci. Společenské transformace lidových demokracií ve vzájemném srovnání. Jak tematizovat asijský a latinskoamerický komunismus?

  - Rok 1968 v Československu, v Evropě a ve světě: vzájemná komparace a možnosti interpretace.

  - Krize a rozpad komunistického bloku 1989. Kontinuita nebo diskontinuita? Inventura a komparace opozičních aktivit. Srovnání roku 1989 a transformačních procesů v středoevropské perspektivě. Ekonomické, kulturní a sociální aspekty krize východního bloku. Rok 1989 v evropské perspektivě. Dědictví komunismu. Jak učit o polistopadových dějinách?

  - Transformační mezníky v literatuře a ve filmu.

  Vzdělávací aktivity Ústavu pro studium totalitních režimů jsou v první řadě určeny učitelům a snaží se přinášet konkrétní praktické náměty a prezentovat materiály, které jim usnadní jejich práci. Nejedná se tedy o odborné přednášky, předpokládáme spíše seminární formu práce.

  Kontaktní osoba: Mgr. Václav Ruml, e-mail: vaclav.ruml@ustrcr.cz

  KURS JE ZDARMA!!

  Více o akci zde.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky