Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přednáška a tisková konference: Výběrová řízení do institucí EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

16/03/2009

Datum:  16. března

 

Místo:  FSV UK a Zastoupení Evropské komise v Jungmannově ulici č. 24, Praha

  Dovolujeme si Vás pozvat na tiskovou konferenci s Davidem Bearfieldem, ředitelem Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO), pořádanou u příležitosti jeho pracovní cesty do České republiky.

  Úřad EPSO organizuje od roku 2003 výběrová řízení na místa úředníků v orgánech a institucích Evropské unie – např. Evropské komisi, Evropském parlamentu, Soudním dvoru Evropských společenství, Evropském hospodářském a sociálním výboru, Evropském výboru regionů a dalších.

  Počátkem března úřad EPSO oznámil modernizaci a zjednodušení metod náboru - viz tisková zpráva EPSO/09/01:

  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=EPSO/09/1&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en

  Tisková konference proběhne dne 16. března 2009 od 11:30 v prostorách Zastoupení Evropské komise v Jungmannově ulici č. 24 v Praze 1. Konference bude probíhat v anglickém jazyce, simultánní tlumočení do češtiny bude zajištěno.

  Svou účast na tiskové konferenci laskavě potvrďte na emailu gabriela.novotna@ec.europa.eu.

   

  Tiskové konferenci předchází přednáška v prostorách FSV UK - více informací o přednášce zde:

  http://www.mzv.cz/public/59/dc/8f/320822_123506_EPSO_pozvanka_final.doc

   

  Více informací o úřadu EPSO na http://europa.eu/epso/.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky