Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Konference "Implementace práva EU v členských státech"
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

11/03/2009

Místo: Kongresové centrum Praha, 5. května 65, 140 21 Praha 4

 

Datum: 11-13/03/2009

  Implementace práva EU v členských státech

  Konference Implementace práva EU v členských státech je pořádána odborem kompatibility Úřadu vlády pod záštitou Ministra a předsedy Legislativní rady vlády České republiky. Konference je zaměřena na různé aspekty implementace práva EU a technickou podporu implementace prostřednictvím informačních systémů. Konference je v první řadě určena osobám odpovědným v jednotlivých členských státech za koordinaci zajištění včasné a řádné implementace práva EU na úrovni členského státu. Cílem setkání expertů z jednotlivých členských států bude rozvinout diskusi o problematice implementace práva EU ve vnitrostátních právních řádech jednotlivých  členských států EU, vyměnit si vzájemně své zkušenosti a dobré praxe a napomoci navázat kontakty s obdobnými útvary v jiných členských státech, a tím vytvořit základ pro další spolupráci.

  Konference je rozdělena do několika tématických bloků. Po úvodní části, která bude zahrnovat též pohled Evropské komise na problematiku implementace práva EU v členských státech, přednesou nejen zástupci odboru kompatibility ale především experti z jednotlivých členských států své zkušenosti s různými aspekty implementace práva EU. Jednotlivé tématické bloky se zaměří na následující témata:

  • organizační zajištění včasné a řádné implementace práva EU,
  • speciální metody implementace práva EU vyplývající z ústavních předpisů,
  • implementace práva EU ve vztahu k návrhům právních aktů EU ve fázi před jejich  schválením v orgánech EU,
  • rozhodnutí Evropského soudního dvora a jejich vztah k implementaci práva EU,
  • informační systémy jakožto technická podpora implementace.

  Jako výstup z konference je plánováno vypracování sborníku shrnujícího obsah prezentací jednotlivých přednášejících a výstupy z následné diskuze a zároveň obsahujícího ucelený přehled problematiky implementace práva EU v jednotlivých členských státech. 

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky