Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Soutěž pro mladé překladatele Juvenes Translatores
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

01/09/2009

 

Datum: 01/09/2009 - 20/10/2009

Pořadatel: Generální ředitelství Evropské komise pro překlady

 

  Logo soutěže Juvenes Translatores - Otevřená kniha nad modrou mapou Evropy

  Třetí ročník soutěže Evropské komise pro mladé překladatele je tady. Jejich střední škola se může do soutěže s názvem Juvenes Translatores („mladí překladatelé“ v latině) přihlásit již od 1. září.

  Letošní ročník soutěže, pořádané Generálním ředitelstvím Evropské komise pro překlady, se uskuteční 24. listopadu 2009. Mohou se jej zúčastnit studenti narození v roce 1992.

  Účelem soutěže je propagovat používání cizích jazyků v Evropě a upozornit na význam překladu.

  Kdo se může zúčastnit?

  Přihlásit se může kterákoli střední škola v EU, a to nejpozději do 20. října.

  Krátce poté Komise vylosuje školy, které se soutěže budou moci zúčastnit (maximálně 690 škol). Tento výběr je nutný, jelikož počet účastníků je předem omezen.

  Do 15. listopadu musejí vybrané školy zaslat jména nejvýše pěti studentů, které do soutěže vybraly, a jazykové kombinace, které si studenti zvolili.

  Studenti si mohou z 23 úředních jazyků EU vybrat, z kterého jazyka budou překládat a do kterého. Profesionální překladatelé však z důvodu dosažení maximální kvality zpravidla překládají do své mateřštiny či jazyka, který ovládají nejlépe a ve kterém se nejlépe vyjadřují.

  Soutěžní překlady budou hodnoceny profesionálními překladateli Evropské komise. Vítězové soutěže budou v roce 2010 pozváni do Bruselu na slavnostní předání cen za přítomnosti evropského komisaře pro mnohojazyčnost. Během návštěvy Bruselu budou mít možnost se setkat s vítězi z ostatních zemí a s překladateli z evropských institucí.

  Hodně štěstí!

   

  Více informací:

  http://ec.europa.eu/translatores

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky