Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

České předsednictví EU na mediálním kolbišti
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

08/12/2009

Datum: 08.12.2009      10:00-11:30

Místo: Krajská knihovna Karlovy Vary-Dvory

 

  barevné logo českého předsednictví

  Jaký obraz vytvářela tuzemská média v první polovině letošního roku o českém předsednictví, a ovlivňovala tak vnímání této významné události českou veřejností?

  Co nejvíce prospělo mediálnímu obrazu Čechů v čele Evropy a jaké kauzy jej naopak nejvíce poškodily?

  Na tyto otázky odpověděla nezávislá mediální analýza vypracovaná společností Newton Media, a.s. 

   

  S výsledky se seznámíte na semináři k tématu mediálního obrazu předsednictví EU v tuzemských médiích v úterý 8. prosince 2009 od 10:00

  v Krajské knihovně Karlovy Vary, v oddělení pro nevidomé

  Analýza, která zkoumala celkem 44 000 příspěvků publikovaných v tisku, televizi, rozhlase a na internetu, také zmapovala publicitu hlavních aktérů českého předsednictví, jejich hodnocení v médiích a porovnala mediální obraz českého, francouzského a slovinského předsednictví.

  Zvláštní pozornost bude věnována mediálnímu vyznění akcí, které probíhaly v době předsednictví EU v rámci Karlovarského regionu.

  Projekt svým grantem finančně podpořil Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR.


  Prosíme o registraci na e-mailu:  telinova@euroskop.cz

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky