Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Beseda: Od zkušeností k modelu pro praxi
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

07/03/2008

Datum: 7. března 2008, 12:00

 

Místo: Hotel Krystal, J. Martího 2, Praha 6

  beseda

  Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na tiskovou besedu u příležitosti závěrečné konference Od zkušeností k modelu pro praxi, která se koná 7. března od 12 hodin v hotelu Krystal, J. Martího 2, Praha 6.

  Na besedě získáte informace o výstupech unikátního tříletého projektu  Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života – kraj Vysočina, který mapoval nové možnosti služeb pro rodinu a způsoby, jimiž mohou zaměstnavatelé napomáhat vytváření podmínek příznivých pro rodinu (včetně výsledků soutěže  Podnik  přátelský rodině, do něhož se zapojilo několik firem v regionu). Seznámíte se s činností a výsledky  Informačního a poradenského centra v Havlíčkově Brodě, které bylo v rámci projektu vybudováno a dozvíte se také poznatky z  mezinárodní spolupráce (součástí projektu byla i výměna zkušeností a know-how na mezinárodní úrovni se švédskými a španělskými partnery).

  Účast na tiskové konferenci přislíbili hosté konference ministryně vlády České republiky pro oblast lidských práv a národnostních menšin Džamila Stehlíková, dále Kateřina Příhodová  z Ministerstva práce a sociálních věcí (Odbor rodinné politiky a rovnosti žen a mužů) a rovněž předsedkyně národní tématické sítě – rovné příležitosti mužů a žen Linda Sokačová.

  Na setkání s Vámi se těší Mgr. Jana Chržová, předsedkyně Českého svazu žen, a PhDr. Zdeňka Hajná, CSc., vedoucí projektu.

  Prosíme o potvrzení Vaší účasti na equal@csz.cz.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky