Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

FÓRUM VÝCHOVA
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

21/02/2008

Integrace nebo multikulturní společnost? Důvody a nebezpečí související s integrací mladých imigrantů

Datum: 21. února 2008

Hodina: 18:00 - 20:00

Místo: Goethe-Institutu - Masarykovo nábřeží 32, Praha 1 Velký sál, 2. patro

  21. února (v 18 hodin) vystupuje německý sociální vědec prof. dr. Wilhelm Heitmeyer v Praze na zmíněné téma v rámci řady akcí Goethe-Institutu FÓRUM VÝCHOVA. Situaci dětí vyrůstajících v prostředí sociálně vyloučených lokalit České republiky představí odbornicí z Centra pro interkulturní vzdělávání v Ústí nad Labem.

  Prof. dr. Wilhelm Heitmeyer je ředitelem Ústavu pro interdisciplinární výzkum konfliktů a násilí v Bielefeldu (dlouhodobá studie „Deutsche Zustände“/ Německé poměry) a patří k prominentním německým badatelům v oblasti problematiky mládeže. Léta se zabývá fenomény násilí u mužské části mladé populace. V neposlední řadě spatřuje prof. Heitmeyer i v deficitech této integrace původ radikalizace muslimské mládeže.

  Mgr. Petra Morvayová a Zdeněk Svoboda Ph.D. z Centra pro interkulturní vzdělávání Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L. přednášejí na téma "Honzíkova cesta" - edukačně-integrační bariéry ve vztahu k dětem vyrůstajícím v prostředí sociálně vylouče-ných lokalit.

  FÓRUM VÝCHOVA je řada akcí Goethe-Institutu v Praze, Nadace Friedricha Wilhelma von Laer z Bielefeldu a Německé školy v Praze. Fórum koná se ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Karlovy univerzity v Praze a zaměřuje se s přednáškami a diskusními kulatými stoly na rodiče, odborníky a zájemce. Ve volné návaznosti (přiští akce se uskuteční 15.4.) budou na Fóru představena témata, jež dala a stále ještě dávají v Německu i České republice podnět ke kontroverzním debatám.

  Další informace na www.goethe.de/prag

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky