Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropská komise vyhlašuje nové výběrové řízení na integrované komunikační služby
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

12/07/2007

Komise vyhlašuje výběrové řízení na vícestrannou rámcovou smlouvu s několika subjekty na integrované komunikační služby, která podléhá dalšímu soutěžnímu řízení.

Oddělení Komise chtějí získat přístup k poradenským firmám, které se specializují na komunikaci a styk s veřejností, aby mohla plánovat a provádět informační a komunikační činnosti. Pomoc poskytnutá těmito firmami musí Komisi umožnit lépe koordinovat, rozšiřovat a zlepšovat příslušné činnosti. Oblasti, které budou pravděpodobně do zakázky zahrnuty, obsahují všechny politiky a iniciativy Komise.

  Rámcová smlouva potrvá maximálně 4 roky. Bude podepsána na počáteční období 2 let a nanejvýš jednou může být prodloužena tichým souhlasem na stejnou dobu v souladu s podmínkami návrhu rámcové smlouvy. Maximální celková hodnota objednávek, které mohou být zadány během doby platnosti smlouvy (4 roky): 80 000 000 EUR (maximální roční strop: 20 000 000 EUR).

  Služby popsané v zadávací dokumentaci budou předmětem vícestranné rámcové smlouvy, která podléhá dalšímu soutěžnímu řízení mezi Evropskou komisí, zastoupenou Generálním ředitelstvím pro komunikaci, a maximálně 3 operátory za předpokladu, že dostatečný počet operátorů podá nabídku v souladu se zadávací dokumentací.

  Pozor změna! Prodloužení uzávěrky pro doručení žádostí až do 23.7.2007 (16:00)!
  Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast: 9. 7. 2007 (16:00)


  Kontakty:

  Jean-Pierre Vandersteen
  Evropská komise
  Generální ředitelství pro komunikaci
  Ředitelství D
  Oddělení D4 - Smlouvy a granty

  K rukám:
  Maureen Delaney
  BP 200, (MADO 32/042)
  B-1049 Bruxelles
  E-mail: COMM-integratedservices@ec.europa.eu.
  Fax:    (+32-2) 295 87 27.
  URL:   http://ec.europa.eu/dgs/communication/procurements/index_fr.htm

  Více informací na stránkách TED:

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky