Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

i2010 – Kvalitní veřejné služby a finanční nástroje
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

22/06/2007

Anne Troye-Walker je zástupkyní vedoucí oddělení C1 „Lisabonská strategie a i2010”, Generální ředitelství pro informační společnost a média (DGInfSo). Vystudovala bruselskou Svobodnou univerzitu. Předtím, než Anne Troye-Walker začala roku 1986 pracovat pro Evropskou komisi, působila jako obhájkyně. Svou znalost práv uplatňuje při práci v Evropské komisi, kde působí v odvětví elektronického obchodu a podílí se na procesu přípravy evropské legislativy.

  i2010 – Kvalitní veřejné služby a finanční nástroje

  Na první Evropské snídani po úvodním slově paní Ireny Moozové – vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice a pana Nathanaëla Dupré la Tour – vedoucího implementace projektů EU ze společnosti Devoteam Česká republika, přednesla paní Anne Troye-Walker posluchačům projev, který se zaměřoval na souvislosti, hranice a priority iniciativy i2010 týkající se e-governmentu a „kvalitních veřejných služeb“ její důsledky z hlediska Lisabonské strategie. Evropská komise soudí, že nyní, po překonání útlumového období v oblasti ICT, je nastartován rozvoj pro následujících 20 až 30 let. Evropa musí podpořit politické řešení tohoto ekonomického faktu.

  Role DG InfSo spočívá zejména v zajištění regulačního systému, který podpoří  zavádění dostupných služeb (televize bez hranic, vzájemná spolupráce, broadband, atd. ) a v podpoře dostupnosti obsahu za účelem podpory investic.

  Hlavními finančními nástroji použitelnými k dosažení těchto cílů jsou zejména 7. rámcový program výzkumu a vývoje a rovněž Program Competitiveness and Innovation (CIP), které disponují finančními prostředky na ICT pro období 2007–2013 ve výši 822 M€. Tyto prostředky budou poskytnuty pomocí programů eTen, Modinis a eContent. CIP bude podporovat pilotní projekty, specializované sítě a jednotný postup.

  Po první části přednášky věnující se finančním nástrojům se paní Anne Troye-Walker zaměřila na e-government a vysvětlení hodnotících metod na úrovni informované veřejné správy on-line. Hodnocení komise ukazuje, že Česká republika učinila významný pokrok, i když je nutné říci, že stále nepatří mezi státy, které se jsou v zavádění e-governmentu nejdále.

  Po přestávce na snídani byla zahájena diskuse s posluchači, která se zaměřila např. na témata jak rozvíjet bezplatné internetové připojení s ohledem na pravidla konkurenčního boje, na možnosti financování projektů založených na programech Společenství ze zdrojů strukturálních fondů, apod.

  Jaké bude pokračování této první snídaně?
  Přítomnost širokého spektra posluchačů i odborná úroveň hostů nás motivuje k pořádání dalších snídaní v intervalu přibližně dvou měsíců, na něž pozveme další zajímavé hosty.

  DEVOTEAM, s. r. o.
  Klimentská 10
  110 00 Praha 1
  nathanael.dupre.la.tour@devoteam.com
  www.devoteam.com

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky