Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropská komise nabízí spolufinancování televizních pořadů
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

Výzva k předkládání návrhů pro rok 2006 byla zveřejněna

Evropská komise zveřejnila výzvu k předkládání návrhů pro rok 2006 (APCAV 2006) s cílem poskytnout finanční podporu Společenství televizním pořadům, které jsou tematicky zaměřeny na dění v Evropské unii a předkládají je producenti a/nebo provozovatelé vysílání se sídlem v Evropské unii.

Výzva k předkládání nabídek je v souladu s informační a komunikační politikou Evropské komise, jejímž záměrem je podporovat televizní pořady, které aktuálně informují o Evropské unii a splňují očekávání potenciálních diváků.

Projekty musí vytvořit prostor k tomu, aby bylo možné zabývat se jak všemi aspekty aktuálních evropských událostí včetně politické diskuze (o ústavě, o rozšíření, růstu, zaměstnanosti, rovných příležitostech, rozvoji, řízení apod.), tak i každodenními otázkami života v Evropě (vzdělání, kultura, mobilita, výroba, kulturní rozmanitost apod.), což by mohlo být přínosné všem občanům.

Předpokládaný celkový rozpočet pro 25 zúčastněných členských států činí zhruba 10 miliónů EUR. Maximální výše podpory pro jeden projekt je 250.000 EUR, což představuje maximálně 50% celkových způsobilých nákladů.

Tato výzva k předkládání návrhů je spravována na místní úrovni jednotlivými zastoupeními Evropské komise v členských státech.

Přibližný časový harmonogram

  • 14. června 2006 v 15 hodin: informační schůzka v budově Zastoupení Evropské komise v ČR
  • 30. června 2006: uzávěrka pro podání návrhů
  • 28. - 31. srpna 2006: jednání Hodnotícího výboru
  • polovina září 2006: žadatelé obdrží písemné oznámení výsledků
  • 16. října 2006: podpis grantových dohod, počátek způsobilosti výdajů a začátek období, ve kterém by programy měly být vysílány
  • Do 2. ledna 2007: konečné datum pro zahájení vysílání
  • 30. prosince 2007: konec vysílání

Bližší informace naleznete v následujících dokumentech:

Kontaktní místo na Zastoupení Evropské komise v České republice

Jméno:

Catherine Sustek

Adresa:

Evropský dům, Jungmannova 24
P.O. Box 811
111 21 Praha 1
Česká republika

Telefon:

+420 255 708 229, 224 312 835

Fax:

+420 224 312 850

E-mail:

catherine.sustek@ec.europa.eu

Poslední aktualizace: 27/06/2012  |Začátek stránky