Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Nakolik je naše zemědělství zdravé?
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

22/11/2007

Komise plánuje „kontrolu stavu“ zemědělské politiky EU, aby se zaručila efektivita odvětví v době nových výzev a příležitostí.

Jak se společná zemědělská politika (SZP) EU vypořádává s novými problémy životního prostředí, jako je změna klimatu, vodohospodářství a ochrana biodiverzity? Dokáže využít příležitosti, kterou představují biopaliva? Nakolik se jí dotklo rozšíření EU na 27 zemí? Komise chce zjistit, jak lze SZP dále přizpůsobit, aby ulehčila život zemědělcům a zároveň chránila zájmy spotřebitelů a daňových poplatníků, a proto provede „kontrolu stavu“.

 

  Kráva na pastvě

  Tento přezkum se zaměří na tři hlavní hlediska:

  o jak zjednodušit systém přímých plateb zemědělcům (ve kterém již nejsou podpory vázány na produkci),

  o jak přizpůsobit intervenční opatření EU (např. kvóty) dnešní hospodářské situaci,

  o jak lépe chránit životní prostředí pomocí moderní technologie a pobídek a jak tato opatření financovat.

  Tento plán vychází z reformy SZP English provedené v roce 2003, která změnila způsob podpor pro zemědělce v EU, umožnila jim volně produkovat podle poptávky spotřebitelů a posílila konkurenci v zemědělství v EU. „Kontrola stavu“ sleduje tento modernizační proces.

  „Sázíme tedy na modernizovanou a dalekosáhle vylepšenou SZP, která už zdaleka neodpovídá tomu, jak je veřejnosti zpravidla prezentována,“ uvedla komisařka pro zemědělství English Mariann Fischer Boelová. „Zemědělci nyní mohou dle vlastního uvážení reagovat na signály trhu, musejí dodržovat přísné ekologické normy a normy týkající se dobrých životních podmínek zvířat a neblaze proslulé „hory potravin“ patří minulosti. To však neznamená, že můžeme usnout na vavřínech.“

  Komise nyní hodlá zahájit konzultace se zainteresovanými stranami a uspořádá dva semináře, kterými dialog začne. Na základě výsledků tohoto dialogu předloží na jaře 2008 konkrétní legislativní návrhy.

  Časté otázky o kontrole stavu English
  Další informace na toto téma


   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky