Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 19. do 25. července 2010
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

16/07/2010

Setkání náboženských vůdců * Konference Společná zemědělská politika po roce 2013 * Program, který má do roku 2020 o polovinu snížit počet úmrtí při dopravních nehodách

  Přehled očekávaných událostí od 19. do 25. července 2010

   

  Pondělí 19. července 2010: Komise, Rada a Evropský parlament uspořádají setkání náboženských vůdců, na němž se bude mluvit o boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení

   

  Zhruba 20 významných osobností křesťanského, židovského a muslimského náboženství, jakož i představitelé sikhských a hinduistických obcí ze 14 členských států EU (Francie, Velké Británie, Německa, Belgie, Itálie, Nizozemska, Řecka, Rumunska, Bulharska, Kypru, Maďarska, Slovenska, Polska a Dánska) budou v budově Berlaymont v Bruselu diskutovat o významu boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení s ohledem na evropskou správu věcí veřejných. Hostitelem schůzky bude předseda Evropské komise José Manuel Barroso a spolupředsedat jí budou předseda Evropské rady Herman van Rompuy a předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek.

   

  Souvislosti

  Jde o již šesté kolo výročních setkání, která v roce 2005 zahájil předseda Komise Barroso. V Evropském roce boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010 evropské instituce navazují dialog s náboženskými vůdci a obcemi věřících o účinných opatřeních k začlenění nejohroženějších lidí do hlavního proudu společnosti.

  Jedním z cílů strategie Evropa 2020 je do roku 2020 snížit o 25 % počet Evropanů, kteří čelí chudobě a sociálnímu vyloučení.

   

  Další informace

  IP/09/730 – Předsedové Komise a Evropského parlamentu diskutují s evropskými vedoucími náboženskými představiteli o etickém rozměru evropské a globální správy hospodářských záležitostí

  Více o strategii Evropa 2020:

  http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

  Internetové stránky předsedy Komise Barrosa:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

   

   

  Pondělí 19. až úterý 20. července 2010: Konference Společná zemědělská politika po roce 2013

   

  Evropská komise uspořádá 19. a 20. července v Bruselu konferenci Společná zemědělská politika po roce 2013. Setkají se na ní vedoucí představitelé a zainteresované strany zebzemědělského odvětví.

  Cílem konference je shromáždit zástupce různých názorů, které zazněly ve veřejné debatě o společné zemědělské politice EU po roce 2013, a poskytnout příležitost k další diskusi na následující témata:

  Proč potřebujeme společnou zemědělskou politiku?

  Co občané očekávají od zemědělství?

  Proč je třeba společnou zemědělskou politiku reformovat?

  Jaké nástroje potřebujeme pro budoucí společnou zemědělskou politiku?

  Konference bude rovněž důležitým krokem v přípravách Komise na vypracování sdělení, které má být zveřejněno ještě letos a které připraví půdu pro návrhy týkající se společné zemědělské politiky po roce 2013.

   

  Souvislosti

  Komisař Dacian Cioloş, odpovědný za zemědělství a rozvoj venkova, zahájil 12. dubna 2010 rozsáhlou diskusi, v níž se zainteresované strany a široká veřejnost v EU měly vyjadřovat k budoucnosti společné zemědělské politiky, jejím cílům, zásadám a jejímu přínosu ke strategii Evropa 2010.

  Komise obdržela více než 5 000 příspěvků do této veřejné diskuse. Příspěvky budou posouzeny externím subjektem a budou představeny na červencové konferenci.

   

  Další informace

  IP/10/419: Jaké zemědělství čeká budoucí Evropu? Výzva k veřejné diskusi

  SPEECH/10/192: Dacian Cioloş v Evropském parlamentu

  Internetové stránky Evropské komise věnované konferenci:

  http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/conference/index_en.htm

  Internetové stránky Evropské komise věnované veřejné diskusi:

  http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index_en.htm

  Internetové stránky komisaře Cioloşe:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ciolos/index_en.htm

   

   

  Úterý 20. července 2010: Komise zahájí ambiciózní program, který má do roku 2020 o polovinu snížit počet úmrtí při dopravních nehodách

   

  Evropská komise přijme 20. července ambiciózní plány na snížení počtu úmrtí při dopravních nehodách na evropských silnicích v příštích 10 letech o polovinu. Zveřejní rovněž výsledku průzkumu veřejného mínění Eurobarometr o bezpečnosti v silničním provozu.

   

  Souvislosti

  Akční program pro bezpečnost silničního provozu na období 2001–2010 pomohl zachránit tisíce životů v celé Evropě prostřednictvím nejrůznějších opatření, která se soustřeďovala na zlepšování vozidel, infrastruktury a chování uživatelů silnic. Komise v souboru směrů politiky v bezpečnosti evropského silničního provozu na období 2011–2020 stanoví, jak hodlá učinit silnice bezpečnějšími.

  Komise si také dala vypracovat průzkum veřejného mínění Eurobarometr ve všech členských státech EU, aby zjistila, co lidé považují za nejdůležitější otázky v bezpečnosti silničního provozu a jaká opatření chtějí.

   

  Další informace

  Internetové stránky Komise věnované bezpečnosti silničního provozu:

  http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en.htm

  Internetové stránky komisaře Siima Kallase, odpovědného za dopravu:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/index_en.htm

   

   

  Čtvrtek 22. července 2010: Výroční zpráva o právech duševního vlastnictví vymáhaných celními orgány

   

  Evropská komise zveřejní svou výroční zprávu o prosazování práv duševního vlastnictví celními orgány. Zpráva uvádí, kolik výrobků porušujících práva duševního vlastnictví zadržely celní úřady v roce 2009. Obsahuje i informace o druzích výrobků, zemích původu, druhu práv a mnoho dalších údajů.

   

  Souvislosti

  Celní úřady hrají důležitou roli při prosazování práv duševního vlastnictví, jako jsou ochranné známky, autorská práva a patenty. a to tím, že zadržují výrobky, které podezírají z toho, že porušují tato práva. Právní předpisy EU umožňují celním orgánům tyto výrobky kontrolovat.

   

  Další informace

  Internetové stránky Evropské komise

  http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

  Internetové stránky komisaře Algirdase Šemety, odpovědného za celní unii:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

   

  Poslední aktualizace: 31/10/2010  |Začátek stránky