Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 12. do 18. července 2010
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

09/07/2010

Podpora důvěry spotřebitelů ve finanční služby * Volný pohyb pracovníků * Pěstování geneticky modifikovaných organismů

  Přehled očekávaných událostí od 12. do 18. července 2010

   

  Pondělí 12. července 2010: Evropská komise navrhne balíček opatření na podporu důvěry spotřebitelů ve finanční služby

   

  Jako součást odpovědi na krizi Evropská komise 12. července přijme balíček opatření na podporu důvěry spotřebitelů ve finanční služby, a to zlepšením ochrany pojištěnců, majitelů bankovních účtů a investorů v EU.

  Souvislosti:

  Nedávné výkyvy na trzích potvrdily, že je třeba rychle dokončit reformy nezbytné pro zdraví a stabilitu finančního systému na evropské i celosvětové úrovni. Komise se ve svém sdělení z 2. června 2010 „Regulace finančních služeb v zájmu udržitelného růstu“ zavázala, že předloží zbývající návrhy na fionanční reformu v příštích šesti až devíti měsícících. Balíček je jedním z kroků, jimiž plní tento příslib.

  Další informace:

  Internetové stránky pro vnitřní trh a služby:

  http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm

  Internetové stránky komisaře Michela Barniera:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

   

  Úterý 13. července 2010:Zpráva o volném pohybu pracovníků a novém průzkumu Eurobarometr věnovaném mobilitě

   

  Evropská komise předloží sdělení o volném pohybu pracovníků, které zdůrazní významný vývoj z posledních let. Dokument poskytne přehled práv migrujících pracovníků EU, který aktualizuje sdělení Komise z roku 2007. Cílem je zvýšit informovanost a podpořit práva migrujících pracovníků. Zároveň bude zveřejněn nový průzkum Eurobarometr věnovaný mobilitě.

  Souvislosti:

  Každý občan EU má právo pracovat a žít v jiném členském státě, aniž bude diskriminováín na základě své státní příslušnosti. Navzdory dosaženému pokroku však stále existují právní, administrativní a praktické překážky pro uplatňování tohoto práva. Mezinárodní mobilitu ovlivňují i další faktory, např. možnosti ubytování, jazyk, zaměstnávání manželů a manželek či partnerů a partnerek, mechanismy pro návrat, historické bariéry a uznávání zkušeností získaných na základě mobility, zejména v malých a středních podnicích. Řešení těchto problémů proto vyžaduje širší přístup spojený s účinným upatňováním zásady volného pohybu.

  Další informace:

  Internetové stránky Evropské komise věnované volnému pohybu pracovníků – sociálním záležitostem

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=25

  Průvodce „Práce v jiné zemi EU“, aktualizovaná verze 2007

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=25&langId=en&pubId=215&type=2&furtherPubs=yes

  Internetové stránky komisaře Andora:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

   

   

  V souladu s politickými pokyny předsedy Komise Josého Manuela Barossa ze září 2009 připravil komisař Dalli návrh, který uvádí, jak lze systém povolování Společenství, vycházející z vědeckých poznatků, spojit se svobodou členských států rozhodovat, zda na svém území chtějí nebo nechtějí pěstovat geneticky modifikované plodiny.

  Komise zveřejní nový návrh k pěstování geneticky modifikovaných organismů.

  Souvislosti:

  Evropská komise 2. března 2010 oznámila svůj úmysl předložit do léta návrh, který by členským státům dával větší volnost při rozhodování, zda budou pěstovat geneticky modifikované organismy.

  Na základě stávajícího právního rámce, jak o něm rozhodly Rada a Evropský parlament, Komise přijala dvě rozhodnutí týkající se geneticky modifikovaných brambor Amflora: první povoluje pěstování Amflory v EU pro průmyslové použití a druhé se vztahuje na použití vedlejších škrobových produktů z brambor Amflora jako krmiv.

  Evropská komise také přijala tři rozhodnutí o umísťování tří geneticky modifikovaných kukuřičných produktů na trh pro použití jako potraviny a krmiva, ale nikoli pro pěstování. Všech pět rozhodnutí bylo podrobeno přísnému zkoumání, aby byly rozptýleny obavy ohledně přítomnosti markerového genu rezistence vůči antibiotikům. Rozhodnutí povolit pěstování Amflory je vyústěním procesu, který začal ve Švédku v lednu 2003 a je založen na značném množství vědeckých poznatků.

  Další informace:

  IP/10/222: Komise oznamuje svůj návrh, na základě nějž by členské státy mohly v budoucnu samy rozhodnout o pěstování geneticky modifikovaných organismů, a schvaluje pět rozhodnutí o geneticky modifikovaných organismech

  MEMO/10/58: Otázky a odpovědi týkající se geneticky modifikovaných organismů

  Internetové stránky komisaře Dalliho:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

   

  Poslední aktualizace: 31/10/2010  |Začátek stránky