Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 13. do 20. září 2010
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

13/09/2010

Průběžná ekonomická prognóza * Zvláštní průzkum Eurobarometr o Evropanech a rozvojových cílech tisíciletí * Mládež v pohybu: iniciativa na podporu přístupu mladých lidí na trh práce prostřednictvím lepšího vzdělávání, odborné přípravy a mobility * Evropská komise navrhne opatření týkající se derivátů, swapů úvěrového selhání a krátké prodeje s cílem obnovit důvěru ve finanční trhy * Neelie Kroesová nastíní opatření EU k inovacím v digitálních řešeních na pomoc seniorům * Evropský týden mobility – „Cestujte chytřeji, žijte lépe“

  Přehled očekávaných událostí od 13. do 20. září 2010

  Pondělí 13. září 2010: Průběžná ekonomická prognóza

   

  Komise zveřejní svou průběžnou ekonomickou prognózu, která aktualizuje předpokládaný růst HDP a inflaci v roce 2010 pro Německo, Francii, Itálii, Velkou Británii, Španělsko, Nizozemsko a Polsko, jakož i souhrnné údaje za EU a eurozónu.

  Souvislosti

  Komise zveřejňuje ekonomické prognózy čtyřikrát za rok. Jarní a podzimní prognózy se dělají pro všechny země EU a týkají se řady ukazatelů, které sahají od růstu, inflace a zaměstnanosti po schodky veřejných rozpočtů a zadluženost. Průběžné prognózy, zveřejňované v únoru a září, nejsou tak rozsáhlé, jsou však reprezentativní. Sedm zemí, jichž se týkají, představuje 79 % EU a téměř 83 % eurozóny, pokud jde o nominální výši HDP. Další úplná prognóza bude zveřejněna koncem listopadu 2010.

  Další informace

  Internetové stránky Generálního ředitelství Evropské komise pro ekonomické a finanční záležitosti (ECFIN): http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm

  Internetové stránky komisaře Olliho Rehna: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/rehn/index_en.htm

   

  Před vrcholnou schůzkou věnovanou rozvojovým cílům tisíciletí, která se uskuteční 20. až 22. září v New Yorku, se mezi 26 500 Evropany uskutečnil průzkum veřejného mínění. Výsledky umožní poznat, co evropská veřejnost očekává od vedoucích představitelů světa, až se sejdou, aby projednali pokrok a přísliby v boji proti chudobě. Průzkum se zabývá názory občanů na různé otázky spojené s rozvojovou pomocí, například: Jaký význam připisují Evropané pomoci rozvojovým zemím? Jak jsou do ní zapojeny osobně? Které subjekty mají nejlepší možnosti pomáhat rozvojovým zemím?

  Souvislosti

  Vedoucí představitelé světa budou v New Yorku jednat o dosahování rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015, přičemž hlavním cílem je odstranit krajní chudobu. EU je pevně odhodlána podpořit dosažení rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015.

  Další informace

  IP/10/1540 – Devět z deseti Evropanů rozhodně podporuje rozvojovou pomoc navzdory recesi

  Webové stránky Eurobarometr: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

  Webové stránky generálního ředitelství pro rozvoj: http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

  Webové stránky komisaře Andrise Piebalgse: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

   

   

  Iniciativa „Mládež v pohybu“ podpoří mobilitu a vyhlídky mladých lidí na zaměstnání. Vymezí to, co je třeba udělat na úrovni EU, aby se mohl realizovat potenciál mladých lidí a aby bylo v EU dosaženo inteligentního a udržitelného růstu podporujícího sociální začlenění.

  Iniciativa se zaměřuje na opatření, která by řešila vysokou úroveň předčasného ukončování školní docházky, pomohla odborné přípravě učňovského typu, přilákala více lidí na vysoké školy a podpořila uživatelsky přívětivý systém pro určování standardů při srovnávání vysokých škol. Speciální webové stránky iniciativy Mládež v pohybu budou jednotným kontaktním místem pro informace o mobilitě a možnostech studia v EU

  Souvislosti

  Návrh Mládež v pohybu je zásadní iniciativou ve strategii inteligentního a udržitelného růstu podporujícího sociální začlenění Evropa 2020

  Další informace

  Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

  Webové stránky komisaře Lászlóa Andora: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

  Internetové stránky generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu věnované sociálním záležitostem a rovným příležitostem:     http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

  Internetové stránky Generálního ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociálním záležitosti a rovné příležitosti: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1

   

   

   

  Evropská komise přijme 15. září řadu důležitých legislativních návrhů, které jsou dalšími součástmi její reakce na finanční krizi. Cílem je obnovit důvěru ve finanční trhy zlepšením transparentnosti, pokud jde o obchodování s deriváty v EU. Návrh bude obsahovat také opatření týkající se krátkých prodejů a swapů úvěrového selhání.

  Souvislosti

  Nedávné otřesy na trzích potvrdily, že Komise by měla rychle dokončit nezbytné reformy k zajištění zdraví a stability finančního systému na evropské i celosvětové úrovni. Ve svém sdělení z 2. června 2010 „Regulace finančních služeb pro udržitelný růst“ se Komise zavázala, že v příštích šesti až devíti měsících předloží zbývající návrhy na finanční reformy. Balíček návrhů, který má být přijat 15. září, je dalším krokem ke splnění slibu.

  Další informace

  Internetové stránky Generálního ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh a služby: http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm

  Internetové stránky komisaře Michela Barniera: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

   

   

  Místopředsedkyně Komise Neelie Kroesová, odpovědná za digitální agendu, 15. září 2010 v Odense v Dánsku nastíní evropská opatření a další kroky, pokud jde o informační a komunikační technologie na pomoc seniorům. Jde o jeden z hlavních cílů Digitální agendy pro Evropu, akčního plánu Evropské komise, který má maximalizovat přínosy informačních a komunikačních technologií pro tvorbu pracovních míst, udržitelnost a sociální začleňování.

  Souvislosti

  Řešení problému, který představuje stárnutí obyvatelstva, je pro Evropskou komisi jednou z priorit. Proto bylo v sedmém rámcovém programu EU pro výzkum na období mezi lety 2007 a 2013 vyčleněno na výzkum informačních a komunikačních technologií (IKT) pro nezávislý život a začlenění 400 milionů eur. Strategie Komise „IKT pro důstojné stáří“ podporuje investice do digitálních řešení pro seniory a pečovatele. Cílem je poskytnout řešení IKT odpovídající jejich potřebám, umožňující seniorům žít nezávisle ve svém vlastním prostředí a podporovat rozsáhlé uplatňování osvědčených řešení IKT týkajících se stárnutí v Evropě.

  Další informace

  Akční plán EU pro důstojné stáří:  ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/policy/ageing/action_plan/index_en.htm

  Internetové stránky komisařky Neelie Kroesové: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/index_en.htm

   

  Čtvrtek 16. září – středa 22. září 2010: Evropský týden mobility – „Cestujte chytřeji, žijte lépe“

   

  Více než 200 milionů lidí v celé Evropě i mimo ni by se od 16. do 22. září 2010 mohlo zúčastnit Evropského týdne mobility, celosvětově největší akce věnované udržitelné dopravě ve městech.

  Heslo letošního ročníku, „Cestujte chytřeji, žijte lépe“, je reakcí na škodlivý vliv, který mají trendy ve městské dopravě na zdraví občanů. Cílem je vybídnout místní úřady, aby podporovaly udržitelnou dopravu – chůzi, dopravu na kolech a veřejnou dopravu – a zdůraznit jejich pozitivní dopad na zdraví lidí

  Souvislosti

  Evropský týden mobility se koná od roku 2002 a jeho cílem je podnítit občany ke změně svých dopravních návyků a k posunu k udržitelnějším druhům dopravy. Místní úřady po celé Evropě a světě pořádají akce a zavádějí opatření, která se uplatňují dlouho poté, co týden skončí.

  Vyvrcholením týdne je Den bez aut, jímž bylo oficiálně vyhlášeno 22. září, kdy účastnící se města vyhradí oblasti určené pouze pěším, cyklistům a veřejné dopravě.

  Evropský týden mobility koordinují tři nevládní organizace specializující se na otázky životního prostředí: Eurocities, Energie-Cités a Climate Alliance. Generální ředitelství Evropské komise pro životní prostředí poskytuje finanční podporu a pořádá každoročně udílení cen Evropského týdne mobility za nejlepší program činností a opatření.

  Další informace

  Chcete-li se dovědět, která města se k iniciativě přihlásila, navštivte: www.mobilityweek.eu

  Internetové stránky komisaře J. Potočnika: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_en.htm

  Poslední aktualizace: 31/10/2010  |Začátek stránky