Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 7. do 13. června 2010
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

07/06/2010

Genderové rozdíly ve vzdělávání * Modernizace odborného vzdělávání a přípravy * Kvalita vody ke koupání * Cena za zachování kulturního dědictví * Biopaliva a jejich šetrnost k životnímu prostředí

  Přehled očekávaných událostí od 7. do 13. června 2010

  Evropská komise předloží novou studii, která sledovala metody, jakými se v jednotlivých evropských zemích potírají nerovnosti ve vzdělávání mužů a žen.

  Kontext:

  Stále jsou zaznamenávány rozdíly v tom, jaký typ studia si chlapci nebo dívky vybírají a jakých studijních výsledků dosahují.

  Skoro všechny evropské země mají nebo vypracovávají politiku genderové rovnosti ve vzdělávání. Cílem těchto politik je odstranit tradiční pohledy a stereotypy, zvýšit zastoupení žen v rozhodovacích orgánech a potírat sexistické chování ve školním prostředí.

  Nová zpráva přehledně uvádí, jaké jsou priority jednotlivých zemí v této oblasti. Vychází z poznatků sítě Eurydice a pokrývá všechny stupně vzdělávání ve 29 zemích (všechny členské země EU kromě Bulharska, Island, Lichtenštejnsko a Norsko).

  Bližší informace:

  Stránky Evropské komise o vzdělávání a odborné přípravě:

  www.ec.europa.eu/education/index_en.htm

  Stránky komisařky Vassiliou:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

  Eurydice – Informace o vzdělávacích systémech a politikách:

  http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php

  Komise představí reformy, které by měly pomoci zmodernizovat odborné vzdělávání a přípravu v Evropě a představit je mladým lidem jako atraktivní a kvalitní studijní příležitost a jako zajímavou možnost pro dospělé, kteří si chtějí osvojovat a osvěžovat dovednosti během svého profesního života.

  Kontext:

  Ve sdělení „Nový impuls pro evropskou spolupráci v odborném vzdělávání a přípravě na podporu strategie Evropa 2020“ Komise představí svoji koncepci pro příští desetiletí, která by měla přispět k programu modernizace odborného vzdělávání a přípravy. Tento program přijmou evropští ministři v rámci kodaňského procesu v druhé polovině tohoto roku.

  Kodaňský proces byl zahájen v roce 2002 a slouží k zavádění a rozvoji inovativních politik a počinů. Obecným cílem je povzbudit více lidí, aby ve větší míře využívali možnosti, které jim nabízí odborné vzdělávání, ať již ve škole, při vysokoškolském studiu, na pracovišti, nebo v soukromých kurzech.

  Ministři 31 zemí, evropští sociální partneři a Evropská komise tento program jednou za dva roky vyhodnotí. Jejich příští setkání, na kterém vytýčí ambiciózní reformní program na příští desetiletí, proběhne v prosinci 2010 v Bruggách. Právě zveřejňované sdělení Komise je příspěvkem k tomuto programu a je úzce spjato s reformní strategií Evropa 2020 a jejím strategickým rámcem pro evropskou spolupráci ve vzdělávání a odborné přípravě do roku 2020.

  Bližší informace:

  Stránky Evropské komise o odborném vzdělávání a přípravě:

  www.ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc60_en.htm

  Stránky komisařky Vassiliou:

  http://www.ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

  Videoklipy:

  I-047154: Odborné vzdělávání a Lisabonská strategie

  I-050678 Zaměstnanost: Odborná příprava

  I-044049 Vzdělávání - 2004

  Evropská komise zveřejní zprávu o kvalitě vody ke koupání v Evropě. Tato zpráva je důležitým indikátor pro turisty, kteří míří na dovolenou a chtějí informace o jednotlivých destinacích. Zpráva zahrnuje pobřežní a sladkovodní oblasti, ve kterých je koupání výslovně povoleno nebo tradičně provozováno.

  Kontext:

  Udržování vysoké kvality vody ke koupání je důležité pro zdraví milionů lidí, kteří se v letních měsících oddávají koupání v evropských mořích, řekách nebo jezerech.

  Členské státy jsou v koupací sezóně povinny monitorovat kvalitu vody ke koupání na základě stanovených hodnot fyzikálních, chemických a mikrobiologických parametrů. O tomto monitoringu podávají hlášení. Toto se nevztahuje na vody pro terapeutické účely nebo plavecké bazény.

  Bližší informace:

  Stránka komisaře Potočnika:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_en.htm

  Stránky Evropské komise o kvalitě vody ke koupání:

  http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html

  Stránky Evropské agentury pro životní prostředí:

  http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water

  Videoklipy:

  I-057336: Kvalita vody ke koupání: zpráva za rok 2008

  I-054037: Voda ke koupání

  Evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou předá 10. června Cenu evropské unie za kulturní dědictví/Ceny Europa Nostra 29 vítězným projektům z 15 zemí a šesti z nich udělí cenu Grand Prix.

  Tato ocenění vyzdvihují některé z nejlepších realizací v Evropě a oceňují mimořádné iniciativy, projekty a výzkum v oblasti památkové péče, jejichž cílem je zachovat bohaté architektonické, krajinné, archeologické a umělecké dědictví Evropy.

  Kontext:

  Evropská cena za kulturní dědictví/Ceny Europa Nostra byly založeny v roce 2002 Evropskou komisí a organizací Europa Nostra, aby ocenily mimořádné počiny v oblasti evropského kulturního dědictví.

  Slavnostní udělení cen se odehraje v Aya Irini (palác Topkapi, Istanbul). Komisařka Vassiliou a výkonný předseda Europa Nostra Denis de Kergolay oznámí vítěze šesti ocenění Grand prix v těchto kategoriích: památková péče, výzkum, specializovaná služba, vzdělávání, odborná příprava a osvěta v oblasti památkové péče.

  Ocenění Grand prix bylo vybráno z 29 vítězných projektů, nositel Grand Prix obdrží peněžitou odměnu ve výši 10 000 eur.

  Letošní vítěze vybíraly čtyři poroty složené z nezávislých odborníků z celé Evropy. Ze 140 přihlášených projektů vybrali 29 vítězných.

  Hlavním záměrem této ceny je stimulovat přeshraniční výměny v oblasti památkové péče, šířit dobré příklady a podněcovat další úsilí a projekty na ochranu kulturního dědictví v Evropě. Cena během své existence upozornila na vynikající příklady památkové péče, správy a interpretace evropského dědictví. Patří mezi ně některé velmi známé památky, např. budova opery La Scala v Miláně (vítěz roku 2005), i méně známé kulturní poklady, např. dřevěná zvonice kostela ve finském Kesälahti (vítěz roku 2009).

  Cena Evropské unie za kulturní dědictví/ Ceny Europa Nostra dostávají podporu z programu EU Kultura, který v letech 2007-2013 vynaloží 400 milionů eur na přeshraniční mobilitu pracovníků v evropském kulturním odvětví; na mezinárodní šíření kulturní a umělecké tvorby a odborných znalostí a pěstování dialogu mezi kulturami.

  Bližší informace:

  IP/09/885 – Tisková zpráva: Sedm vítězů Hlavní ceny Evropské unie za kulturní dědictví

  Laureáti roku 2010 [fotky a popis 29 vítězných projektů z 15 zemí]:

  http://www.europanostra.org/laureates-2010/

  Stránky Evropské komise o programu Kultura:

  http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

  Stránky Evropské komise o programu Kultura a Ceně EU za kulturní dědictví:

  http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc623_en.htm

  Stránky komisařky Vassiliou:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

  Evropská komise vydá doporučení o tom, jak zajistit, aby biopaliva vyrobená v Evropské unii nebo do ní dovezená byla udržitelná z hlediska životního prostředí.

  Kontext:

  Směrnice o obnovitelných zdrojích energie z roku 2009 stanoví, že do roku 2020 by měly obnovitelné energie v dopravě dosahovat podílu 10 %. Komise přijme sdělení, které usnadní zavádění kritérií udržitelnosti. Navrhuje jak kontrolovat, aby byla biopaliva vyráběna udržitelným způsobem.

  Evropa musí snížit své emise skleníkových plynů a snížit závislost na dovážených fosilních palivech. Snaží se toho dosáhnout především prosazováním obnovitelných zdrojů energie. Snížit emise v dopravě je mimořádně těžké, stejně jako snížit závislost na dovážené ropě. Proto je v tomto oboru přechod na využívání obnovitelné energie důležitější než jinde. Biopaliva by měla být hlavním činitelem, pomocí něhož se podaří dosáhnout požadovaného 10% podílu obnovitelné energie v dopravě.

  Bližší informace:

  Stránky komisaře Oettingera:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/index_en.htm

  Stránky Evropské komise o bioenergii:

  http://ec.europa.eu/energy/renewables/bioenergy/bioenergy_en.htm

   

  Komise si vyhrazuje právo na provedení změn v uvedeném přehledu. Pravidelný souhrn plánovaných událostí vychází z tzv. Top news, které Komise vydává pro novináře. Celé znění Top news v angličtině a ve francouzštině naleznete zde.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky