Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí do 17. do 23. května 2010
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

17/05/2010

Evropský den na filmovém festivalu v Cannes * Evropský námořní den * Konference regiony pro ekonomickou změnu

  Přehled očekávaných událostí do 17. do 23. května 2010

  V pondělí 17. května bude evropská komisařka Androulla Vassiliou pořádat Evropský den na festivalu v Cannes. Rovněž se sejde s evropskými a světovými filmaři a prodiskutuje s nimi finanční prostředky určené na filmovou tvorbu.

  Komisařka Vassiliou také vyhlásí nositele ceny European Talent Prize za rok 2010, která je udělována nejlepšímu námětu na film s evropskou tématikou. Cena získává scénárista a produkční společnost zaštiťující projekt. Komise vybírá oceněné z nabídek, které obdržela na základě vyhlášeného výběrového řízení.

  Letos se na festivalu objeví 20 filmů, které finančně podpořil program Komise MEDIA. Patří mezi ně filmy začínajících i zkušených režisérů, např. Bertranda Taverniera („La princesse de Montpensier“), Jean-Luca Godarda („Film socialisme“), Stephena Frearse („Tamara Drewe“) a Mathieu Almarica („Tournée“).

  Kontext:

  Evropské filmy financované z programu MEDIA jsou často nominovány do soutěže filmového festivalu v Cannes a řada z nich si již odnesl významná ocenění, včetně Zlaté palmy.

  Program MEDIA uvolní postupně v letech 2007-2013 celkem 755 milionů eur na podporu evropské kinematografie. Peněžní prostředky pomáhají zlepšovat distribuci a propagaci evropských filmů a posilují konkurenceschopnost odvětví.

  Díky programu MEDIA Evropská komise podpoří každý rok více než stovku festivalů v Evropě. Komise také představí svůj MEDIA stánek v mezinárodním městečku (International Village) v Cannes.

  Bližší informace:

  Stránky Evropské komise o programu MEDIA:

  http://ec.europa.eu/media

  Stránka filmového festivalu v Cannes:

  http://www.festival-cannes.fr/

  Stránky komisařky Vassiliou:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

  Evropský námořní den 2010 se bude slavit ve španělském městě Gijón od 18. do 21. května. Evropský námořní den byl v roce 2008 stanoven na 20. května. Letos se bude ve městě Gijón konat konference k Evropskému námořnímu dni, na které proběhne zhruba 50 seminářů o různých námořních otázkách, jimž bude dominovat společné téma: Inovace a udržitelný rozvoj námořního odvětví a pobřežních regionů. Vrcholem konference bude plenární zasedání 20. května. Na konferenci vystoupí španělský ministr pro námořní záležitosti Diego Lopez Garrido, evropská komisařka pro námořní záležitosti a rybolov Maria Damanaki a Jeho královská Výsost Don Filip Bourbonský (Felipe de Borbón), princ asturský.

  Kromě konference bude zahájena i rozsáhlá výstava, na které se představí důležité subjekty z oboru.

  Kontext:

  Oslavy Evropského námořního dne a výroční konference se již ujaly jako důležité setkání všech evropských zástupců námořního odvětví. Letos jsou tyto oslavy spolupořádány španělským předsednictvím v Radě EU, Evropskou komisí a vládou Asturského knížectví. Na minulý ročník, který se konal v Římě, se sjelo více než 1200 účastníků. Evropský námořní den bude také slaven na řadě míst Evropy.

  Evropský námořní den tvoří součást Integrované námořní politiky EU a má ukázat důležitost moří a oceánů v běžném životě, a to nejen v pobřežních komunitách, ale v celé Evropě. Rovněž upozorňuje na možnosti a výzvy, jimž námořní regiony a sektory čelí: od cestovního ruchu a rybolov po námořní dopravu a klimatické změny.

  Bližší informace:

  Informace o Evropském námořním dni, konferenci v asturském městě Gijón a další:

  http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en.html

  Stránky komisařky Damanaki:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/damanaki/index_en.htm

  Stránky komisaře Potočnika:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_en.htm

  Videoklipy:

  I-055043 Integrovaná námořní politika pro EU

  I-054956 Námořní záležitosti

  I-051121 Evropská vize pro moře

  Evropská komise pořádá ve dnech 20. a 21. května výroční konferenci iniciativy Regiony pro ekonomickou změnu „Vytváření udržitelného růstu“. Evropský komisař pro regionální politiku Johannes Hahn zde představí prestižní ceny RegioStars, které oceňují nejlepší inovativní projekty regionů, jež byly podpořeny regionální politikou EU. 24 projektů se dostalo do užšího výběru.

  Kontext:

  Evropští odborníci na regionální politiku chtějí na konferenci ukázat příklady dobré praxe a převést úspěšné projekty do ústřední politiky a hlavních programů. Konference se zabývá třemi hlavními tématy: udržitelné energetické zdroje; udržitelná IKT řešení a zvýšení ekologického charakteru evropských měst. Očekává se účast kolem 500 účastníků ze všech evropských regionů.

  Bližší informace:

  Stránky Evropské komise o iniciativě Regiony pro ekonomickou změnu a cenách RegioStars:

  http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/sustainable-growth/index_en.cfm

  Stránky komisaře Hahna:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hahn/index_en.htm

   

  Komise si vyhrazuje právo na provedení změn v uvedeném přehledu. Pravidelný souhrn plánovaných událostí vychází z tzv. Top news, které Komise vydává pro novináře. Celé znění Top news v angličtině a ve francouzštině naleznete zde.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky