Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 10. do 17. května 2010
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

07/05/2010

Bilance evropské politiky sousedství * Konvergenční zpráva 2010

  Přehled očekávaných událostí od 10. do 17. května 2010

  Středa 12. května: Bilance evropské politiky sousedství

  V rámci bilance své evropské politiky sousedství v období let 2004-2009 Komise přijme jedno sdělení, 12 zpráv o pokroku v jednotlivých zemích a jednu sektorovou zprávu.

  Kontext:

  Vstup Lisabonské smlouvy v platnost ukládá Evropské unii za povinnost vypracovat politiku, která se bude zabývat vztahy se sousedy. Rovněž předznamenává její nové institucionální uspořádání. V roce 2010 se rovněž kryje s dokončením průběžného hodnocení evropské politiky sousedství (ENP) a koncem mandátu Evropské investiční banky.

  Nastala proto vhodná chvíle pro bilancování toho, čeho bylo dosaženo od spuštění této politiky, a pro prozkoumání, jakým způsobem může evropská politika sousedství přispět k dlouhodobým cílům EU.

  Bližší informace:

  Stránky komisaře Füleho:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_cs.htm

  I-054745 Videoklip o evropské politice sousedství – 2007

  I-046421 Videozpráva o nové politice pro sousedské vztahy

  Evropská komise přijme pravidelnou konvergenční zprávu, která hodnotí pokrok v přijímání eura v devítí zemích EU, které mají výjimku.

  Kontext:

  Pravidelná konvergenční zpráva Komise zkoumá pokrok v zemích, na které se vztahuje výjimka (Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko), na jejich cestě k jednotné evropské měně. Přijetí eura je podmíněno splněním čtyř ekonomických podmínek ohledně stavu státního rozpočtu, stability cen, stability měnového kurzu a konvergence dlouhodobých úrokových sazeb. Legislativa členských států v měnové oblasti musí také být v souladu s ustanoveními Smlouvy o EU. Evropská komise a Evropská centrální banka (ECB) vydávají konvergenční zprávy ve stejný okamžik. Tyto zprávy slouží jako podklady pro rozhodnutí Rady pro hospodářské a finanční záležitosti o tom, zda je daný členský stát způsobilý vstoupit do eurozóny či nikoli.

  Bližší informace:

  Stránky Evropské komise o hospodářských a finančních záležitostech:

  http://ec.europa.eu/economy_finance/index_cs.htm

  Stránky komisaře Rehna:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/rehn/index_en.htm

  Komise si vyhrazuje právo na provedení změn v uvedeném přehledu. Pravidelný souhrn plánovaných událostí vychází z tzv. Top news, které Komise vydává pro novináře. Celé znění Top news v angličtině a ve francouzštině naleznete zde.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky