Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 3. do 9. května 2010
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

30/04/2010

Systém tísňového volání e-Call * Pakt primátorů * Partnerství vysokých škol a podniků * Jarní hospodářská prognóza 2010

  Přehled očekávaných událostí od 3. do 9. května 2010

  ECall je systém zabudovaný do vozidla, který v případě závažné dopravní nehody automaticky vytáčí číslo evropské tísňové linky 112 a posílá informace o geografické poloze vozidla do nejbližší ústředny záchranné služby. Činí tak i v případě, že cestující ve vozidle jsou dezorientovaní nebo v bezvědomí. Zavedení tohoto systému první pomoci v celé EU by mohlo zachránit až 2 500 lidských životů ročně a snížit závažnost zranění při dopravní nehodě až o 15 %.

  4. května 2010 by mělo 8 členských států EU (Belgie, Bulharsko, Maďarsko, Irsko, Lotyšsko, Lucembursko, Polsko a Rumunsko) a několik dopravních organizací (OptoTelematics, DEKRA, Eurosmart, European Road Transport Safety Council, GMV) podepsat memorandum o eCall a zavázat se tím, že budou systém e-Call realizovat.

  Memorandum o eCall již podepsalo 15 členských států (a další 3 evropské státy) a více než 80 podniků a organizací.

  Souvislosti:

  Komise původně chtěla, aby byl systém eCall zaveden v Evropě na dobrovolné bázi do roku 2009. Kvůli nedotatečné podpoře některých členských států EU se však nepodařilo tuto lhůtu dodržet.

  K dnešnímu dni se k zavedení systému eCall zavázaly tyto státy: Česká republika, Estonsko, Finsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko. Zavedení systému eCall také podporují evropské záchranné služby, automobilový průmysl a telekomunikační operátoři.

  Zavádění systému eCall v Evropské unii povede nejen k záchranně lidských životů, ale i k finančním úsporám (např. díky menším dopravním zácpám nebo kratšímu pobytu v nemocnici díky rychlému zásahu zdravotníka). Cena systému na jedno vozidlo je asi 100 eur.

  Komise podpořila výzkum, který potvrdí, že systém eCall bude fungovat ve všech členských státech (E-MERGE a GST-Rescue) a vyzvala průmyslá odvětví ke spolupráci v rámci iniciativy eSafety. Systém eCall je jednou z priorit iniciativy Chytré auto a akčního plánu Inteligentní dopravní systémy, které propagují využití informačních a komunikačních technologií pro vytvoření chytré, bezpečné a ekologické silniční dopravy.

  Evropská unie v posledních třech letech celkem vynaložila asi 160 milionů eur na výzkum využití IKT v dopravě, např. v oblasti bezepečnostních systémů, systémů inteligentních vozidel a služeb mobility. V této chvíli se zvažuje návrh na finanční částku ve výši 37 milionů eur.

  Bližší informace:

  IP/09/1245: Tisková zpráva - Poslední výzva k dobrovolnému zavedení systému bezpečnosti vozidel

  IP/09/1290: Tisková zpráva – Záchrana životů na evropských silnicích: mobilní operátoři podporují zavedení systému eCall

  IP/06/191: Tisková zpráva – Inteligentní vozidla: technologie na záchranu životů musejí být podporovány ze strany průmyslových odvětví a politiků

  Stránky Evropské komise o systému eCall:

  http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm

  Stránky komisařky Kroesové:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/index_en.htm

  V úterý 4. května 2010 podepíše více než 500 evropských primátorů a starostů Pakt primátorů. Akci spolupořádají Evropská komise, Výbor regionů a Evropský parlament. Pakt primátorů zaznamenal v posledních dvanácti měsících mimořádný rozmach a slavnostní podpis bude pro primátory a starosty z celé Evropy dobrou příležitostí, aby se sešli a podělili se o své zkušenosti z účasti na Paktu primátorů.

  Pakt primátorů vznikl z iniciativy Evropské komise. Jeho cílem je povzbuzovat a podporovat města, aby se na místní a regionální úrovni chopila vedení v boji se změnou klimatu. Paktem primátorů se města zavazují, že překročí cíle energetické politiky Evropské unie, pokud jde o snížení emisí CO2. Toho by měla dosáhnout především zvýšenou energetickou účinností a výrobou a využitím čistší energie.

  Signatáři Paktu primátorů se také zavazují, že sestaví, předloží a realizují Akční plán pro udržitelnou energii, ve kterém vysvětlí, jakým způsobem chtějí dosáhnout daného cíle na svém území, a uvedou konkrétní kroky v soukromém i veřejném sektoru.

  Souvislosti:

  Projekt Paktu primátorů byl zahájen v roce 2008 a slavnostní podpis první stovky signatářů se konal během Týdne udržitelné energie (EUSEW) dne 10. února 2009. K dnešnímu dni se k Paktu připojilo více než 1500 měst v 36 zemích. Řada z nich již představila své akční plány, které dokazují, že snahy o snížení dopadů klimatických změn na místní úrovni je také velkou příležitostí, jak mobilizovat značné investice, vytvořit stabilní pracovní místa a zlepšit podmínky k životu. Současně s tím Komise a další instituce vyvíjejí nové politiky a podpůrné programy, které upevní pozici Paktu.

  Bližší informace:

  Další informace o Paktu primátorů:

  http://www.eumayors.eu/

  Fotogalerie z posledního slavnostního podpisu:

  http://www.eumayors.eu/press_room/pics_en.htm

  Tisková zpráva:

  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/486&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en

  Stránky komisaře Oettingera:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/index_en.htm

  Videoklip: I-060168

  Vysocí představitelé podnikatelského, vysokoškolského a politického života se sejdou na Evropském podnikatelsko-univerzitním fóru, které se koná 4. a 5. května 2010. Fórum je přiležitostí k navazování kontaktů, představení úspěšných partnerství a diskuzi o nových formách spolupráce.

  Účastníci fóra se zaměří na způsoby, jakými mohou univerzity a podniky, především ty malé a střední, spojit síly a přispět k inteligentnímu, udržitelnému a inkluzivnímu růstu. Fórum také prozkoumá, jak by tato spolupráce mohla být propojena s regionálním rozvojem, inovacemi a kvalitou vzdělávání.

  Souvislosti:

  Spolupráce mezi vysokým školstvím a podniky je dnes vysoce oceňována pro svůj přínos oběma stranám. Stimuluje obousměrný transfer znalostí, otevírá příležitosti, díky dlouhodobému partnerství zvyšuje návratnost a pomáha připravovat studenty na budoucí zaměstnání.

  Podnikatelsko-univerzitní fórum se koná každý rok a je doplňováno řadou tematických fór.

  Bližší informace:

  Stránky Evropské komise o vzdělávání a odborné přípravě:

  http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc1261_en.htm

  Stránky komisařky Vassiliou:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

  Komise vydá svou jarní hospodářskou prognózu 2010 hrubého domácího produktu (HDP), inflace, zaměstnanosti a stavu veřejných financí a další indikátorů pro všech 27 zemí Evropské unie a dále úhrnů pro EU a eurozónu.

  Souvislosti:

  Komise zveřejňuje své hospodářské prognózy čtyřikrát do roka: dvě zevrubné zprávy na jaře a na podzim a dvě stručnější zprávy, tzv. průběžné prognózy, které se týkají HDP a inflace v sedmi největších ekonomikách EU.

  V poslední průběžné prognóze, která vyšla 25. února 2010, Komise oznámila, že nástává oživení hospodářství, ale je zatím příliš křehké. V roce 2010 se předpokládal růst HDP ve výši 0,7% v celé EU i v zemích eurozóny. Odhady inflace rovněž zůstaly na neměnné úrovni 1,4 % v EU a 1,1 % v eurozóně. Zpráva rovněž uvádí, že panuje značná nejistota ohledně těchto odhadů.

  Bližší informace:

  IP/10/188: Průběžná prognóza EU: Oživení pokračuje, je ale křehké

  Stránky Evropské komise o hospodářských a finančních záležitostech:

  http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm

  Stránky komisaře Rehna:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/rehn/index_en.htm

   

  Komise si vyhrazuje právo na provedení změn v uvedeném přehledu. Pravidelný souhrn plánovaných událostí vychází z tzv. Top news, které Komise vydává pro novináře. Celé znění Top news v angličtině a ve francouzštině naleznete zde.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky