Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 26. dubna do 2. května 2010
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

23/04/2010

Konkurenceschopnost evropského průmyslu * Ekologická a energeticky účinná vozidla v EU * Potenciál kulturních a kreativních průmyslů * Kampaň Zdravé pracoviště * Jednodušší postupy pro získání finančních prostředků na výzkumnou činnost * Novinářská cena za anti-diskriminační tématiku * Konference o budoucnosti evropských pošt

  Přehled očekávaných událostí od 26. dubna do 2. května 2010

  Nastala vhodná chvíle na přezkoumání možností, jak stimulovat konkurenceschopnost evropského průmyslu, a na vypracování strategie obnovy a vstupu. Na druhé konferenci o průmyslové konkurenceschopnosti, která se koná 26. dubna 2010, Evropská komise předloží k diskuzi některé ze svých podnětů a představ k té části strategie Evropa 2020, která se týká průmyslové politiky.

  Bližší informace:

  Stránky Evropské komise o podnicích a průmyslu:

  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/economic-crisis/2nd_high_level_conference_en.htm

  Stránky komisaře Tajaniho:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/index_en.htm

  Komise přijme sdělení o evropské strategii pro čistá a energeticky účinná vozidla. Cílem nové strategii je podpořit vytvoření čistého a energeticky účinného dopravního systému v EU, který přispěje k naplnění cílů strategie Evropa 2020, jelikož upevní evropské kapacity pro výrobu inteligentních vozidel, která respektují priority udržitelného rozvoje.

  Bližší informace:

  Stránky Evropské komise k Evropské strategii o čistých a energeticky účinných vozidlech:

  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/competitiveness-cars21/energy-efficient/index_en.htm

  Stránky komisaře Tajaniho:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/index_en.htm

  I-063650 Videoklip o zelené ekonomice

  Komisařka Androulla Vassiliou pořádá tiskovou konferenci, na které představí zelenou knihu Evropské komise: „Uvolnění potenciálu kulturních a kreativních průmyslů“. Zelená kniha zahajuje veřejnou konzultaci, jež pomůže lépe pochopit, jak by mohla EU vytvořit správné prostředí pro to, aby tyto průmysly přispěly k inteligentnímu, udržitelnému a inkluzivnímu růstu.

  Bližší informace:

  Stránky Evropské komise o kultuře:

  http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

  Stránky komisařky Vassiliou:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

  Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví při práci (EU-OSHA) se sídle v Bilbao zahajuje dvouletou kampaň, která si klade za cíl zvýšit mezi zaměstnavateli v EU povědomí o tom, jak je pro bezpečná a zdravá pracoviště důležitá údržba a jak je důležité chránit pracovníky údržby. Oficiální zahájení nové kampaně proběhne 28. dubna 2010 na mezinárodní den bezpečnosti a zdraví při práci.

  Údržba je proces, který se týká všech oblastí bezpečnosti a zdraví. Neudržovaná nebo špatně udržovaná pracoviště mají za následek 15-20 % všech nehod a úrazů a 10-15 % smrtelných nehod na pracovišti.

  Kampaň dodá zaměstnavatelům informační materiály, aby mohli organizovat svoje vlastní aktivity, např. školení, konference, semináře věnované problematice údržby. Rovněž budou udělena ocenění pro ty podnikatele, kteří přijdou s novými způsoby propagace bezpečné údržby.

  Bližší informace:

  Další informace o kampani:

  http://osha.europa.eu/en/campaigns

  Stránky Evropské komise o zdraví a bezpečnosti při práci:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148&langId=en

  Stránky komisaře Andora:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

  I-057818 Videoklip o zdravém pracovišti

  I-039704 Videoklip o bezpečnosti při práci

  Evropská komise předloží plán na další snížení byrokracie v oblasti výzkumných projektů financovaných z prostředků EU. Vedle krátkodobých opatření v rámci stávajícího rámce plán také předkládá podněty k daleko hlubším změnám, které si vyžádají změnu současného právního základu.

  Bližší informace:

  Stránky Evropské komise o výzkumu:

  http://ec.europa.eu/dgs/research/index_en.html

  Stránky komisařky Geoghegan-Quinnové:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/geoghegan-quinn/index_en.htm

  Tento rok se koná již šestý ročník novinářské ceny EU „Za rozmanitost. Proti diskriminaci.“ Komise udělí cenu třem evropským novinářům, kteří svou prací přispěli k lepšímu povědomí veřejnosti o výhodách rozmanitosti a boji proti diskriminaci. Vítězné novináře vybírá nezávislá porota složená ze zástupců médií a odborníků na anti-diskriminaci. Soutěž byla určena pro novináře v EU, kteří píší o diskriminaci na základě rasové nebo etnické příslušnosti, náboženství, věku, handicapu nebo sexuální orientace.

  Bližší informace:

  Stránky kampaně: Za rozmanitost. Proti diskriminaci.:

  http://www.stop-discrimination.info

  Stránky novinářské soutěže:

  http://journalistaward.stop-discrimination.info/

  Stránky komisařky Redingové:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

  Zvláštní vydání Eurobarometru o diskriminaci v Evropě

  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

  29. a 30. dubna pořádá Evropská komise a španělské předsednictví konferenci o budoucnosti poštovních služeb v Evropské unii.

  Za osm měsíci by měla většina států Evropské unie otevřít svůj trh s poštovními službami konkurenci a provést třetí poštovní směrnici. Na konferenci se sejdou všechny zainteresované strany a budou diskutovat o budoucnosti poštovního trhu v EU. Hospodářský pokles a masové využívání elektronické pošty se významně podepsalo na tomto odvětví, ale vzestup elektronického obchodování v Evropě mu nabízí nový růstový potenciál.

  Bližší informace:

  Stránky španělského předsednictví o druhé konferenci o poštovních službách:

  http://www.eu2010.es/en/agenda/seminarioscongresosyconf/evento614fomento.html

  Další informace o poštovní reformě v EU:

  http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm

  Stránky komisaře Barniera:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

   

  Komise si vyhrazuje právo na provedení změn v uvedeném přehledu. Pravidelný souhrn plánovaných událostí vychází z tzv. Top news, které Komise vydává pro novináře. Celé znění Top news v angličtině a ve francouzštině naleznete zde.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky