Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 19. do 25. dubna 2010
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

16/04/2010

Nová pravidla hospodářské soutěže v distribučním odvětví * Stockholmský program pro větší bezpečnost občanů EU * Evropské fórum o sportu * Rozvojové cíle tisíciletí - nový akční plán EU

  Přehled očekávaných událostí od 19. do 25. dubna 2010

  Úterý 20. dubna: Komise pozměňuje pravidla o hospodářské soutěži v distribučním odvětví

  Komise bude aktualizovat pravidla, která poskytují možnost využít zásadu tzv. "bezpečného přístavu (safe harbour)" u dohod mezi výrobci a distributory - a dalších forem tzv. vertikálních dohod. Stávající nařízení o blokových výjimkách u vertikálních omezení (Vertical Restraints Block Exemption Regulation (VRBER)) a s tím související pokyny vyprší na konci května. Jsou v platnosti již deset let. Změnou v nových textech jednak je, že objasňují pravidla použitelná na vertikální dohody, které se týkají prodeje přes internet a zohledňují tak vývoj internetu v posledním desetiletí a jeho postavení v přeshraničním obchodě, jednak že rozšiřuje práh podílu na trhu o kupující, vedle prahu výrobců, nad jehož úrovní výjimka již neplatí. Tyto změny pravidel odrážejí dynamiku trhu, prosazování pravidel hospodářské soutěže a výzkum v ekonomické oblasti.

  Souvislosti:

  Stávají nařízení o blokových výjimkách pro vertikální dohody bylo přijato v roce 1999 a povoluje výjimky u dodavatelských a distribučních dohod, které jsou v souladu s pravidly hospodářské soutěže EU o zákazu restriktivních obchodních praktik (čl. 101 odst. 1 smlouvy o EU). Jeho platnost končí v květnu 2010. V době, kdy bylo toto nařízení přijímáno, bylo jeho hlavním cílem snížit regulatorní zátěž, zejména v případě podniků, jež nemají velkou tržní sílu, především malých a středních podniků. Převážná většina ohlasů potvrdila, že nařízení úspěšně snížilo náklady na plnění požadavků a byrokracii u všech firem působících v Evropě, aniž by snížilo užitek, který mají spotřebitelé z konkurence cen a nabídky. V červenci 2009 Komise zveřejnila návrh nového nařízení a pokynů, který okomentovaly obchodní svazy, právní experti, orgány na ochranu hospodářské soutěže v členských státech a další zainteresované strany. Komise obdržela více než 150 příspěvků.

  Bližší informace:

  IP/09/1197: Hospodářská soutěž: Komise zahájila veřejnou debatu o změně pravidel hospodářské soutěže v distribučním odvětví

  Speciální stránka věnovaná změně pravidel hospodářské soutěže, která se vztahují na vertikální dohody:

  http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_vertical_agreements/index.html

  Stránky komisaře Almuniy:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/almunia/index_en.htm

  Úterý 20. dubna: Komise představuje plán na vyšší bezpečnost a spravedlnost pro evropské občany

  Vytvoření skutečného evropského prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti je stejně obtížný a náročný úkol jako dokončení evropského jednotného trhu. Stockholmský program (2010-2014), který schválili evropští představitelé v prosinci minulého roku, obsahuje 170 iniciativ vedoucích ke splnění tohoto cíle. Evropská komise předloží konkrétní kroky a jejich harmonogram, aby se tyto plány mohly realizovat. Návrh Komise zvýší bezpečnost občanů a jejich základní práva. Podnikům se sníží administrativní zátěž a budou se moci spolehnout na vyšší právní jistotu při transakcích přes hranice.

  Mezi uvedené kroky patří:

  • zlepšit ochranu osobních údajů občanů ve všech politikách EU a ve všech vztazích s mezinárodními partnery;
  • odstranit administrativní zátěž občanů a podniků tím, že soudní rozhodnutí a oficiální doklady budou uznávány za hranicemi, a to bez zdlouhavých postupů a dodatečných nákladů;
  • zvýšit zabezpečení občanů cestujících po EU. V případě, že cestují mimo EU, bude jim poskytnuta zvýšená konzulární ochrana;
  • vytvořit společnou azylovou a imigrační politiku, která je založena na dodržování základních práv, solidaritě a rozdělení zátěže mezi členskými státy;
  • zintenzívnit boj s přeshraničním zločinem tím, že budou zpřísněny sankce, především v případech obchodování s bílým masem, násilí vůči ženám, praní špinavých peněž nebo kyberzločinu;
  • zvýšit bezpečnost v Evropě: bojovat proti zneužívání internetu teroristy, odstřihnout financování teroristů a bránit šíření výbušnin a dalších zbraní;
  • prosazovat přístup EU, který chce využívat údaje z jmenné evidence cestujících (PNR) pro účely vymáhání práva.

   

  Souvislosti:

  Na zasedání Evropské rady 10. a 11. prosince 2009 byl přijat stockholmský program, což je zevrubný plán v oblasti spravedlnosti a bezpečnosti EU na období 2010–2014. Komise zpracovává tyto politické cíle do konkrétních opatření.

  Bližší informace:

  SPEECH/10/108: Proslov evropské komisařky Viviane Redingové: "Next steps for Justice, Fundamental Rights and Citizenship in the EU" (pouze v angličtině)

  Stránky komisařky Redingové:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

  Stránky komisařky Malmströmové:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

  Úterý 20. a středa 21. dubna: Komisařka Vassiliou se bude účastnit sportovního fóra EU a setká se s ministry sportu zemí EU

  Madrid přivítá přední zástupce mezinárodních, evropských a celostátních sportovních organizací, kteří budou diskutovat o novém programu EU pro sport.

  Souvislosti:

  Smlouva o fungování Evropské unie dává EU pravomoc podporovat rozvoj sportu v zemích EU. Sportovní fórum EU zahrnuje společné zasedání komisařky Vassiliou s ministry sportu zemí EU, které se koná 20. dubna a po kterém bude následovat neformální ministerské zasedání 21. dubna. Na programu jsou tyto body: priority členských států pro nový program EU pro sport, strukturovaný dialog o sportu, vytvoření nové pracovní skupiny „Sociální začlenění a rovné příležitosti ve sportu“, průběžná zpráva o ekonomických statistikách, zdraví a sportu a potírání dopingu.

  Komise bude mít na fóru příležitost diskutovat s důležitými činiteli ve sportu EU ještě předtím, než přijme sdělení o sportu.

  Bližší informace:

  Stránka Evropské komise věnovaná sportu:

  http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

  Stránka španělského předsednictví v EU:

  http://www.eu2010.es/en/agenda/informalesministros/evento33.html

  Stránka komisařky Vassiliou:

  http://www.ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

  21. dubna Komise navrhne dvanácti-bodový akční plán EU na podporu rozvojových cílů tisíciletí. Tento akční plán stanoví program pro postoj EU na summitu o rozvojových cílech tisíciletí v září tohoto roku.

  Akční plán navrhuje členských státům, jakým způsobem zvýšit poskytování pomoci do roku 2015. Také se zabývá tím, co dělat pro to, aby byla pomoc více účinná, soudržná s dalšími politikami EU nebo jak získat více prostředků z inovativních zdrojů.

  Souvislosti:

  Do roku 2015 by měly být splněny rozvojové cíle tisíciletí. 21. dubna Komise zveřejní svůj akční plán o 12 bodech a chce tím dát najevo, že Komise je odhodlána se zasadit o dosažení těchto cílů. Komise tento rok již zveřejnila řadu dokumentů, které mají pomoci rozvojovým zemím, aby se znovu snažily těchto cílů dosáhnout.

  Bližší informace:

  Stránky komisaře Piebalgse:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

  Stránky generální ředitelství pro rozvoj:

  http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

  Plán Komise ohledně rozvojových cílů tisíciletí:

  http://esl.jrc.it/dc/

   

  Komise si vyhrazuje právo na provedení změn v uvedeném přehledu. Pravidelný souhrn plánovaných událostí vychází z tzv. Top news, které Komise vydává pro novináře. Celé znění Top news v angličtině a ve francouzštině naleznete zde.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky