Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 8. do 14. března 2010
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/03/2010

Deset let reforem vysokého školství v rámci boloňského procesu * Udělování označení "Evropské dědictví" * Projekty Evropské unie ve prospěch Romů * Nové metody náboru zaměstnanců evropských institucí

  Přehled očekávaných událostí od 8. do 14. března 2010

  Komise pořádá informační schůzku o nadcházejí ministerské konferenci k boloňskému procesu, která se bude konat v Budapešti a Vídni ve dnech 11. a 12. března. Ministři 46 evropských zemí, kteří rozhodují o rezortu vysokého školství, zhodnotí výsledky dosažené v první dekádě boloňského procesu (1999–2010) a oficiálně zahájí fungování Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání - cíle, který stanovila již úvodní konference v Boloni v roce 1999.

  Souvislosti:

  Boloňského procesu se na jeho samém počátku v roce 1999 účastnilo 29 zemích. Postupně se k němu přidávaly další země  a dnes čítá již 46 států. V Budapešti a Vídni bude představeno několik zpráv o pokroku v reformním úsilí. Mezi nimi je i nová studie informační sítě Eurydice „Focus on Higher Education in Europe 2010 (Vysokoškolské vzdělávání v Evropě 2010)“, která podává zevrubný přehled toho, jak boloňský proces proměnil situaci na vysokých školách v jednotlivých státech Evropy za posledních deset let.

  Zprávy ukazují, že v provádění boloňských reforem došlo ke slušnému pokroku, i když je v mnoha případech nerovnoměrně rozložen, a určuje oblasti, na které se musíme v příštích letech více soustředit.

  Hlavní boloňské reformy spočívají ve třech stupních vysokoškolského vzdělávání (bakalářské, magisterské, doktorské), zajištění kvality vysokého školství a uznávání kvalifikací a délky studia.

  Komise tento mezivládní proces plně podporuje, neboť přispívá k získávání nových dovedností a schopností, které jsou v dnešní době na trhu práce potřeba.

  Bližší informace:

  Stránka Evropské komise o vysokoškolském vzdělávání v Evropě:

  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc62_en.html

  Oficiální stránky boloňského procesu:

  http://www.bologna2009benelux.org

  Stránky českého ministerstva školství o boloňském procesu:

  http://www.bologna.msmt.cz/

  Stránky ministerské konference:

  http://www.bologna2009benelux.org/2010_conference/

  I-061277 Videoklip o boloňském procesu

  Evropská komise zahajuje celounijní iniciativu udělování označení „Evropské dědictví“. Cílem této iniciativy je upozornit na místa, která symbolizují evropskou integraci, její ideály a historii.

  Souvislosti:

  Návrh Komise se opírá o mezivládní projekt z roku 2006, do něhož se zapojilo 17 států EU. Rozšíření této iniciativy na celou Evropskou unii zvýší důvěryhodnost, viditelnost a prestiž označení „Evropské dědictví“. 

  Podle stávajícího režimu bylo označení uděleno již 64 místům. Patří mezi ně např. rodný dům Roberta Schumana, francouzského státníka, jenž se zasloužil o založení Evropských společenství, v Scy-Chazelles (Lotrinsko), nebo loděnice v Gdaňsku, kde vzniklo legendární hnutí Solidarność, které pomohlo odstartovat revoluční změny ve střední a východní Evropě.

  Bližší informace:

  Stránka Evropské komise o kultuře:

  http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

  Stránka komisařky Vassiliou:

  http://www.ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

  Jako součást akcí konaných v Evropském roce boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010 pořádá Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu (EAC) konferenci o programech EU, které pomáhají romským menšinám.

  Akce se účastní na 500 lidí a budou na ní představeny nejlepší projekty zaměřené na romskou problematiku a financované z prostředků programů generálního ředitelství EAC a strukturálních fondů spravovaných Generálním ředitelstvím pro zaměstnanost (EMPL) a pro regionální rozvoj (REGIO).

  Souvislosti:

  Rok 2010 byl vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

  Romové jsou jednou z největších etnických minorit v EU. Jejich situaci často charakterizuje přetrvávající diskriminace a výrazné vytěsňování na okraj společnosti. Tím více jsou ohroženi chudobou a nezaměstnaností. Evropské průzkumy i průzkumy jednotlivých států ukazují, že řada Evropanů má na tuto skupinu negativní názor, jenž je často založen na stereotypech a předsudcích. Ostatní etnické menšiny v Evropě často sdílejí stejný osud.

  Řada prioritních oblastí pro integraci Romů - vzdělávání, zaměstnanost, sociální začlenění, zdravotnictví, genderová rovnost nebo infrastruktura a urbanistické plánování – spadají hlavně do kompetence jednotlivých států. Komise chce tyto státy podporovat, aby zaváděly politiky, které zlepší situaci romských komunit.

  Bližší informace:

  Stránka Evropské komise o školství a odborném vzdělávání:

  http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

  Stránky Evropské komise o kultuře:

  http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

  Stránky Evropské komise o mládeži:

  http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

  Stránky komisařky Vassiliou:

  http://www.ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

  I-058087 Videoklip: Zapomenutí občané Evropy – Ochrana práv Romů v Evropské unii (dlouhá verze)

  I-058853 Videoklip: Situace Romů v EU

  Evropský úřad pro výběr pracovníků (EPSO) zahajuje zjednodušený a modernizovaný způsob náboru úředníků EU.

  •         Každý rok budou vyhlašovány konkurzy na nejběžnější pracovní místa. Potenciální kandidáti si tak budou moci lépe naplánovat podání přihlášek.

  •         Nové metody výběru budou rychlejší a budou mít méně kol.

  •         Hlavním principem je posun od testování znalostí k testování schopností. Ukazuje se, že se jedná o jeden z nejlepších faktorů, díky němuž lze předvídat budoucí profesní výkonnost.

  Souvislosti:

  16. března EPSO vyhlásí první ze svých nových, moderních a zjednodušených výběrových řízení na úředníky EU.

  Na vysoce konkurenčním trhu práce musí mít evropské instituce jistotu, že výběrová řízení přilákají co největší počet vynikajících uchazečů.

  Bližší informace:

  Stránky Evropské komise o kariéře v evropských institucích:

  http://europa.eu/epso/index_cs.htm

  Stránky místopředsedy Šefčoviče:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/index_en.htm

  I-041865 Videoklip o náboru pracovníků z budoucích států EU

  I-045023 Videoklip o rozšíření EU: Praktická opatření - 2004

   

  Komise si vyhrazuje právo na provedení změn v uvedeném přehledu. Pravidelný souhrn plánovaných událostí vychází z tzv. Top news, které Komise vydává pro novináře. Celé znění Top news v angličtině a ve francouzštině naleznete zde.

  Poslední aktualizace: 31/10/2010  |Začátek stránky