Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 22. do 28. února 2010
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

19/02/2010

Přínos informačních a komunikačních technologií pro vyšší energetickou účinnost

  Přehled očekávaných událostí od 22. do 28. února 2010

  Úterý 23. února a středa 24. února: Konference o informačních a komunikačních technologiích pro energetickou účinnost 2010

   

  Evropská komise se jako lídr v oblasti energetické účinnosti ujala role hostitele na konferenci o IKT pro energetickou účinnost 2010. Informační a komunikační technologie (IKT)  hrají určující úlohu v procesu přeměny našeho hospodářství na energeticky účinnou a nízkouhlíkovou ekonomiku. Je však nutné vyřešit některé důležité politické výzvy, aby se IKT do čela energetické revoluce dostaly. Konference IKT pro energetickou účinnost se bude tímto problémem zabývat na třech velkých akcích.

  1. Zahájení činnosti fóra IKT pro energetickou účinnost. Na fóru se setkají profesní organizace z oboru IKT z EU, USA a Japonska. Měly by zde přijmout společné metody měření energetické a uhlíkové stopy odvětví a sledovat pokrok pomocí referenčních cílů.

  2. Velká evropská města podepisují chartu o eko-odpovědnosti digitálního odvětví (Green Digital Charter). Signatářská města jako Helsinky, Malaga, Budapešť a Birmingham se zavazují, že zredukují svou uhlíkovou stopu, že použijí digitální technologie za účelem zvýšení energetické účinnosti a že vypracují společné normy pro sběr, identifikaci a analýzu energetických a emisních údajů, které budou správní orgány zúčastněných měst používat. Chartu podepsalo 14 měst v listopadu 2009 ve Stockholmu. Dalších sedm měst ji podepíše během konference IKT pro energetickou účinnost.

  3. Podniky veřejných služeb a IKT podniky, energetičtí regulátoři a normalizační úřady začnou pracovat na společných normách pro inteligentní měřiče, které spotřebitelům umožní, aby řídili vlastní spotřebu a výrobu energie.

  Plenární zasedání konference zahájí evropská komisařka pro digitální agendu Neelie Kroes.

  Během konference bude vyhlášen vítěz soutěže o nejlepší projekt IKT pro energetickou účinnost. Vítěz obdrží 20 000 euro.

  Souvislosti:

  Konference o IKT pro energetickou účinnost navazuje na sdělení Komise z 9. října 2009, které vyzývá IKT sektor, aby se do roku 2010 dohodl na jednotné metodologii měření spotřeby energií a emisí uhlíku.

  Tato konference by měla podporovat proces přechodu na energeticky účinnou a nízkouhlíkovou ekonomiku a pokračovat v tradici loňské konference IKT pro energetickou účinnost, jež přispěla ke zvýšení viditelnosti a potenciálu těch informačních a komunikačních technologií, které zvyšují energetickou účinnost.

  Další informace:

  IP/09/393 –Tisková zpráva: Komise propaguje využívání IKT pro ekologičtější Evropu

  IP/09/1498 – Tisková zpráva: Odvětví IKT se má při určování cílů v oblasti klimatu a energie postavit do čela, říká Evropská komise

  Sdělení Komise ze dne 9. října 2009: Mobilizace informačních a komunikačních technologií pro usnadnění přechodu k energeticky účinnému nízkouhlíkovému hospodářství

  Stránky Evropské komise o informační společnosti:

  http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/energy_efficiency/index_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky