Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 8. do 14. února 2010
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/02/2010

Den bezpečnějšího internetu * Evropská linka tísňového volání 112

  Přehled očekávaných událostí od 8. do 14. února 2010

  Úterý 9. února: Den bezpečnějšího internetu – Rozmysli si, co dáváš na web!

  Na Den bezpečnějšího internetu Evropská komise oznámí, zda velké internetové společnosti splnily svůj závazek a zvýšily bezpečnost nezletilých uživatelů sociálních sítí. Zároveň bude vyhlášena nová celounijní kampaň, která vyzývá mládež: „Rozmysli si, co dáváš na web!“.

  Sociální sítě již mají v Evropě 41,7 milionů uživatelů. Jedná se převážně o mladé lidi, dětí a dospívající, kteří se přihlašují na sociální sítě, jako jsou Facebook, MySpace nebo Dailymotion, a využívají tyto nové kreativní možnosti, aby se zviditelnili. Neuvědomují si však, že osobní informace, které zveřejňují, např. fotky a videa, zůstávají na síti a každý se na ně může podívat. Tím se vystavují různým rizikům, např. kyberšikaně nebo kybergroomingu. Děti a mládež se proto musejí naučit, jak bezpečně nakládat se svou internetovou identitou. Sedmý ročník Dne bezpečnějšího internetu se zaměří na téma „Rozmysli si, co dáváš na web!“ Kampaň bude zahájena ve více než 60 zemích celého světa a jejím cílem je upozornit mládež na fakt, že mohou mít svou internetovou identitu pod kontrolou, když budou používat zabezpečení soukromí, které sociální sítě nabízejí, např. si vyberou přátelé, kterým důvěřují, nebo když budou před zveřejněním svých fotografií přemýšlet o možných následcích.

  Během loňského Dne bezpečnějšího internetu 18 největších internetových firem podepsalo evropskou dohodu, jejímž prostředníkem byla Evropská komise a podle které se zavázaly, že zvýší bezpečnost nezletilých uživatelů sociálních sítí. V roce 2009 přidaly svůj podpis pod dohodu další dva signatáři. 9. února Komise zveřejní zprávu o tom, jak firmy tyto zásady bezpečného používání sociálních sítí v EU převedly do praxe.

  Souvislosti:

  Den bezpečnějšího internetu má za cíl propagovat bezpečné používání internetu, online technologií a mobilních telefonů a potírat nelegální a škodlivý obsah a chování.

  Síť INSAFE, která koordinuje účast EU a třetích zemí na Dni bezpečnějšího internetu 2010, byla zřízena na základě programu pro bezpečnější internet, aby zvýšila povědomí o používání internetu a s tím spojených rizicích. Zaměřuje se na děti, rodiče, školy a sdělovací prostředky. EU přijala v prosinci 2008 nový program pro bezpečný internet na období 2009­2013, který bude investovat 55 milionů eur do toho, aby se internet stal pro děti bezpečným místem.

  Další informace:

  MEMO/09/58 – Den bezpečnějšího internetu 2009: Evropská komise zahajuje kampaň proti kyberšikaně

  IP/09/232 - Sociální sítě: Komise prostředníkem dohody mezi předními internetovým společnostmi

  IP/08/1899 - EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: 55 milionů EUR na bezpečnější internet pro děti

  I-053775 Videoklip o internetové kriminalitě

  Stránky Evropské komise o bezpečnějším internetu:

  http://ec.europa.eu/saferinternet

  Stránky Evropské komise o sociálních sítích:

  http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/eu_action/selfreg/index_en.htm

  Stránky sítě INSAFE:

  saferinternet.org

  Stránky komisařky Redingové:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/index_en.htm

  Čtvrtek 11. února: Den telefonní linky 112 – jednotného evropského čísla tísňového volání

  11. února je Den telefonní linky 112, jehož cíle je zvýšit povědomí o tomto jednotném evropském čísle tísňového volání. Evropská komise zveřejní nejnovější hodnocení toho, jak se jednotlivým zemím EU podařilo zvýšit obeznámenost lidí s tímto telefonním číslem a jak dalece je tísňové volání 112 mnohojazyčné a efektivní.

  Jednotné evropské číslo tísňového volání funguje ve všech členských státech EU, ale ne všichni občané EU ho znají. Cestujete-li po Evropě, můžete zavolat číslo 112 z mobilního telefonu nebo pevné linky a bude přímo spojeni s nejbližší službou tísňového volání.

  V loňském roce pouze 24 % dotázaných Evropanů bez přemýšlení uvedlo číslo 112 jako telefonní číslo, na které mohou volat v případě nouze z kteréhokoli místa v EU.28 % z nich uvedlo, že při volání čísla 112 v jiném členském státě, měli problém s jazykovým dorozuměním.

  Souvislosti:

  Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 bylo spuštěno v roce 1991. Je to jednotné číslo, na které lze volat v případě nouze v kterémkoli ze států EU, což je výhodné zejména pro turisty. Na linku tísňového volání 112 lze volat z mobilního telefonu i pevné linky. Členské státy mají za povinnost informovat občany o existenci a smyslu linky 112. Telefonní operátoři musejí podat záchranné službě informace o tom, kde se volající právě nachází, aby mohla pomoc přijet včas na správné místo.

  Další informace:

  MEMO/09/60 – Jednotná linka tísňového volání 112: Často kladené otázky

  IP/09/240 – Podle Komise musí být linka tísňového volání mnohojazyčná

  Stránky Evropské komise o celoevropských službách, včetně linky 112:

  http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

  Stránky linky 112:

  http://ec.europa.eu/112

  Dětský koutek:

  http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm

  Linka 112 na Facebooku:

  http://tinyurl.com/emergency112

   

  Komise si vyhrazuje právo na provedení změn v uvedeném přehledu. Pravidelný souhrn plánovaných událostí vychází z tzv. Top news, které Komise vydává pro novináře. Celé znění Top news v angličtině a ve francouzštině naleznete zde.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky