Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 25. do 31. ledna 2010
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

25/01/2010

Pakt stability a růstu a jeho dodržování

  Přehled očekávaných událostí od 25. do 31. ledna 2010

  Středa 27. ledna: Pakt stability a růstu

   

  Komise by měla vyhodnotit, zda Lotyšsko, Maďarsko, Litva a Malta přijaly účinná opatření k nápravě svých rozpočtových schodků ve lhůtě, kterou v květnu 2009 navrhla Komise a kterou schválila Rada v červenci 2009.

  Souvislosti:

  Podle Smlouvy o EU a podle Paktu stability a růstu (SGP) jsou členské státy povinny vést řádné a udržitelné veřejné finance a udržovat rozpočtové schodky pod hranicí 3 % HDP. Celkové zadlužení musí být pod úrovní 60 % nebo se musí rozumným tempem snižovat až k této úrovni (článek 126 Lisabonské smlouvy, bývalý článek 104 Smlouvy o EU). Hospodářská a finanční krize narušily stav veřejných financí, protože státy musely podpořit hospodářství a stabilizovat finanční sektor, aby zmírnily dopady recese na zaměstnanost a zkrátily období recese na co nejkratší dobu. Tato opatření byla prováděna v souladu s plánem obnovy hospodářství, jenž navrhla Komise.Vlády zemí EU a zemí G20 nicméně souhlasí s tím, že je nutné zavést exit strategie na ozdravení veřejných financí po té, co se projeví výsledky hospodářské obnovy. Vedoucí představitelé EU se také dohodli, že Pakt stability a růstu tvoří základní kámen exit strategie pro evropské země. Rovněž souhlasí s tím, aby celková konsolidace rozpočtů začala nejpozději v roce 2011, kdy se očekává, že dojde znovu k hospodářskému růstu. Podle podzimní prognózy Komise se letos v EU očekává růst HDP na úrovni 1,6 % (1,5 % v zemích, kde se platí eurem). 

  Celkově 20 států EU překročilo povolený schodek svých rozpočtů.Rada schválila v prosinci 2009 doporučení Komise podle čl. 126 odst. 7 Smlouvy, která stanoví pro 13 z těchto států  lhůtu pro nápravu rozpočtových schodků (snížení pod 3 %). Tyto lhůty se pohybují od roku 2012 (Itálie a Belgie) po rozpočtový rok 2014/15 v případě Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.Pokud jde o Řecko, Rada se shodla na tom, že tato země nepřijala účinná opatření k nápravě schodku do roku 2010, tedy ve lhůtě, která byla schválena na začátku roku 2009. Komise proto již brzy navrhne další kroky a přijme doporučení podle čl. 126 odst. 9 smlouvy. V červenci minulého roku Rada také schválila doporučení Komise, aby bylo zahájeno řízení pro nadměrný schodek s Lotyšskem, Litvou, Maltou, Polskem a Rumunskem. Také stanoví novou lhůtu pro nápravu schodku v Maďarsku. Posouzení účinnosti opatření v Rumunsku a Polsku bude předáno kolegiu komisařů v nejbližších týdnech.

  Další informace:

  IP/09/990 – 24.6.2009 - Komise hodnotí zbývající stabilizační a konvergenční programy; přijímá opatření v rámci řízení při nadměrném schodku pro Maďarsko, Litvu, Maltu, Polsko a Rumunsko

  IP/09/1663 – 3.11.2009 – Podzimní hospodářská prognóza

  Vše o jednotlivých řízení pro nadměrný schodek – lhůty, postupy, návrhy Komise a doporučení Rady naleznete zde:

  http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/index_en.htm

  Příslušné právní texty a pokyny vztahující se k Paktu růstu a stability:

  http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/index_en.htm

   

  Komise si vyhrazuje právo na provedení změn v uvedeném přehledu. Pravidelný souhrn plánovaných událostí vychází z tzv. Top news, které Komise vydává pro novináře. Celé znění Top news v angličtině a ve francouzštině naleznete zde.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky