Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 18. do 24. ledna 2010
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

15/01/2010

Plán na záchranu biologické rozmanitosti * Zahájení Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

  Přehled očekávaných událostí od 18. do 24. ledna 2010

  Úterý 19. ledna: Možné vize a cíle Evropské unie ve věci biologické rozmanitosti po roce 2010

  Evropská komise představí dokument, který uvádí možné vize a cíle pro biologickou rozmanitost po roce 2010.

  Komise ve svém sdělení představí vize EU do roku 2050 a čtyři různé cíle pro biologickou rozmanitost po roce 2010, jež by měly být dosaženy do roku 2020.Strategie EU ve věci biologické rozmanitosti bude předložena ke konci tohoto roku.

  Souvislosti:

  Biologická rozmanitost – nezměrná rozmanitost života na zemi – je světovým přírodním kapitálem.Díky ní máme čistý vzduch, vodu, potraviny, suroviny a léčiva. Reguluje podnebí a chrání nás před katastrofami, je základem pro naši ekonomickou prosperitu, společenské blaho a kvalitu života. Světová biologická rozmanitost se však alarmujícím způsobem snižuje, což s sebou přináší katastrofálním důsledky.Vedle klimatických změn je ztráta biologické rozmanitosti dalším velkým nebezpečím pro životní prostředí, kterému musí lidstvo čelit.

  Evropská unie si v roce 2001 stanovila cíle, pomocí nichž chtěla ztrátu biologické rozmanitosti zastavit do roku 2010. Od té doby se snažila dané cíle splnit, a to především lepším prováděním stávajících právním předpisů a dalšími opatřeními, aby posílila ochranu a udržitelné využívání biologické rozmanitosti.Komise v roce 2006 přijala akční plán biologické rozmanitosti EU s cílem urychlit pokrok v této oblasti. Prvním výrazným úspěchem byl projekt Natura 2000, síť chráněných území EU, který dnes představuje 17 % území EU a který zabránil zničení životního prostředí řady živočišných druhů, např. mokřad.

  Přes toto úsilí se však ukazuje, že EU své cíle nesplní.Rada EU ve složení ministrů pro životní prostředí v březnu 2009 požádala o stanovení nových cílů EU ve věci biologické rozmanitosti, které budou platit po roce 2010. Tyto cíle budou podkladem pro debatu o nových globálních cílech pro biologickou rozmanitost, které budou také přijaty v roce 2010, mezinárodním roce biologické rozmanitosti.

  Další informace:

  Stránky Evropské komise:

  http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

  Stránka komisaře Dimase:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_fr.htm

  Čtvrtek 21. ledna: Slavnostní zahájení Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

  Rok 2010 bude Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Tento jednoletý program chce upozornit na chudobu a sociální vyloučení.Rok bude probíhat nejen ve členských státech Evropské unie, ale také na Islandu a v Norsku. Celkový rozpočet činí 17 milionů eur (a bude doplněn o peněžní prostředky jednotlivých států) a bude financovat celoevropské akce a akce jednotlivých států.

  Události evropského roku jsou pořádány na základě partnerství mezi státy, Evropskou unií, občanskou společností, zejména nevládními organizacemi (NGO), a sociálními partnery. Po celé Evropě proběhne celá řada akcí, např. kampaně na zvyšování povědomí veřejnosti, informační setkání ve školách, kulaté stoly a školení pro sdělovací prostředky a klíčové činitele (decision-makers). Akce a události plánované na evropské úrovni zahrnují dva tematické týdny (focus weeks), soutěž pro novináře, výstavu uměleckých děl a dvě velké konference v lednu a prosinci 2010.

  Rok bude oficiálně zahájen 21. ledna 2010 v Madridu na konferenci pořádané španělským předsednictvím a Evropskou komisí. Předseda Evropské komise José Manuel Durão Barroso a španělský premiér José Luis Rodriguez Zapatero promluví na slavnostním zahájení.Komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla představí hlavní události evropského roku.

  Souvislosti:

  Když byla před deseti lety vyhlášena lisabonská strategie, vedoucí představitelé EU se zavázali, že udělají zásadní krok pro odstranění chudoby do roku 2010.Bohužel stále velký počet Evropanů i nadále žije v chudobě. Týká se to 80 milionů lidí, z čehož je 19 milionů dětí. Chudoba a vyloučení ze společnosti negativně ovlivňují nejen životní podmínky jednotlivců, ale také jejich schopnost zastávat určitou roli ve společnosti. Rovněž narušují hospodářský rozvoj.S ohledem na tato fakta EU zdůrazňuje důležitost kolektivní odpovědnosti v boji proti chudobě, včetně odpovědnosti klíčových činitelů a aktérů v soukromém a veřejném sektoru. Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010 se bude snažit dát hlas lidem, kteří chudobu pociťují na vlastní kůži.

  Další informace:

  Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=637

  Bližší informace o reakci EU na sociální rozměr krize:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736

  Bližší informace o zaměstnanosti:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=81&langId=en

  I-059732 Videoklip: Sedmý kulatý stůl o chudobě a sociálním vyloučení

  I-056687 I-056687 Videoklip: Přítrž dětské chudobě v Evropě (plná verze)

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky