Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 31. května do 6. června 2010
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

28/05/2010

Ceny Evropské unie za podnikání * Zelený týden * Cena za ekologické chování podniků * Humanitární pomoc hladovějícímu Sahelu * Správa a řízení finančních institucí

  Přehled očekávaných událostí od 31. května do 6. června 2010

  V pondělí 31. května obdrží šest úspěšných podnikatelských počinů při zakládání firem v období krize Evropskou cenu za podnikání z rukou místopředsedy Komise Antonia Tajaniho. Slavnostní předání cen se koná v Madridu u příležitosti konference o hospodářském zotavení malých a středních podniků. Konference bude sloužit jako fórum pro výměnu osvědčených praktik v provádění živnostenského zákona pro Evropu (Small Business Act for Europe (SBA)).

  Kontext:

  Malé a střední podniky jsou velmi důležitými tvůrci pracovních míst v Evropě. Evropská cena za podnikání byla založena před čtyřmi lety k vyjádření uznání za počiny, které podporují podnikání i malé a střední podniky na regionální úrovni. Slavnostní předávání cen uzavírá druhý Evropský týden malých a středních podniků a celoevropskou kampaň Evropské komise, jež propaguje podnikání a malé střední podniky v Evropě.

  Bližší informace:

  Stránky Evropské ceny za podnikání:

  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/categories/index_en.htm

  Stránky komisaře Tajaniho:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/index_en.htm

  Videoklipy:

  I-062910 Splnitelný úkol: pomoc malým a středním podnikům s překonáním krize

  I-057996Živnostenský zákon

  I-051114 Podnikání: financování malých a středních podniků

  Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik zahájí 1. června Zelený týden, každoroční čtyřdenní konferenci Komise o politice životního prostředí. Letošním tématem je biologická rozmanitost.

  Kontext:

  Zelený týden je největší evropská konference věnovaná otázkách životního prostředí.

  Letos se konference zaměřila na biologickou rozmanitost, na její stav v Evropě a ve světě, její důležitý přínos a možné způsoby, jak snížit její úbytek. Na konference se bude také hovořit o politice EU v otázce biologické rozmanitosti a politice přírodního prostředí po roce 2010, ekonomických aspektech biodiverzity, ekosystémových službách a programu Natura 2000. Na konferenci vystoupí vedoucí studie TEEB (Ekonomika ekosystémů a biologické rozmanitosti) Pavan Sukhdev a primatoložka Emmanuelle Grundmann. Program konference doplňuje řada vedlejších akcí, promítání filmů, výstavy a příležitosti k navazování profesních kontaktů.

  Bližší informace:

  Stránky konference:

  http://ec.europa.eu/greenweek

  Stránky komisaře Potočnika:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_en.htm

  Videoklipy:

  I-063392 Studie TEEB: Ochrana přírody se vyplácí

  I-059666Invazivní druhy

  I-059137 Problém ztráty lesního porostu

  I-053578 Ochrana stromu života

  I-051244NATURA 2000: zachování biologické rozmanitosti Evropy

  I-051194 Zastavit ztrátu biologické rozmanitosti v Evropě do roku 2010

  I-044901 Životní prostředí: příroda a biologická rozmanitost - 2004

  Evropská komise 2. června oznámí vítěze evropské ceny za podnikání v životním prostředí. Slavnostní předávání cen se uskuteční v rámci Zeleného týdne.

  Kontext:

  Evropská komise oceňuje jednou za dva roky evropské podniky, které významným způsobem přispěly k udržitelnému rozvoji. Ceny se udělují ve čtyřech kategoriích – řízení, výrobek, postup a mezinárodní spolupráce.

  Do užšího výběru se dostalo deset podniků z těchto zemí: Rakousko, Belgie, Německo, Řecko, Španělsko, Turecko a Spojené království. Do ročníku 2010 se přihlásilo celkem 141 podniků. To je zatím nejvyšší počet od zahájení tohoto projektu v roce 1987.

  Bližší informace:

  Finalisté 2010 viz tisková zpráva IP/10/275: Deset společností usiluje o získání Evropské ceny životního prostředí pro podnikatele za rok 2010

  Další informace o ocenění:

  http://www.ebae.eu

  Stránky komisaře Potočnika:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_en.htm

  Sahel se znovu dostal do velké potravinové krize. Evropská komise letos přislíbila Sahelu pomoc v celkové výši 60 milionů eur. Zhoršení situace však nasvědčuje tomu, že tato pomoc nebude stačit. Komisařka pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizových situací Kristalina Georgieva proto hodlá schválit podstatné navýšení potravinové pomoci Komise, která bude směřovat do Sahelu. Své rozhodnutí oznámí komisařka Georgieva na tiskové konferenci 2. června a v následujících dnech se vydá na cestu do Nigeru, aby se na vlastní oči přesvědčila o naléhavosti situace a jednala se zástupci místních orgánů a humanitárními pracovníky. Hlavním cílem je, aby reakce na potravinovou krizi byla adekvátní a aby prostředky Komise byly využity účelným a účinným způsobem.

  Kontext:

  V července 2005 přenášely televizní stanice celého světa obrázky hladovějících dětí ze sahelského regionu. Sahel je region na západě Afriky, který se těžce potýká s důsledky klimatických změn. Nevyzpytatelné podnební podmínky ničí potravinovou sklizeň a ohrožují kočovný životní styl pasteveckých komunit. Nepravidelné dešťové srážky v zemědělském roce 2009/2010 způsobily deficit v produkci potravin ve výši více než 30 % v Nigeru a 34 % v Čadu. Vlády Nigeru a Čadu proto musely vyhlásit stav nouze a požádat o mezinárodní pomoc. Až 10 milionů lidí pouze v těchto zemích potřebuje okamžitou pomoc, aby přežili do další sklizně, která bude v listopadu.

  Bližší informace:

  Stránky Evropské komise o pomoci Sahelu:

  http://ec.europa.eu/echo/aid/sub_saharian/sahel_en.htm

  Stránky komisařky Georgievy:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

  Videoklipy:

  I-057718 Burkina Faso v přední linii světové potravinové krize

  I-055051 Mali – EU podporuje dlouhodobé řešení nedostatečných dodávek potravin

  I-056893 Afrika: Niger - 2008

  Evropská komise 2. června 2010 zahájí diskuzi o konkrétních otázkách, které vyvstávají v souvislosti se správou a řízením ve finančním sektoru. Záměrem je zajistit, aby vedení každé instituce bylo v jakékoli situaci schopné pokračovat ve své práci, posílit úroveň a rozsah odbornosti a zajistit náležitý dohled nad činností vedení.

  Bližší informace:

  Stránky Evropské komise o vnitřním trhu a službách:

  http://ec.europa.eu/internal_market/company/index_en.htm

  http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

  Stránky komisaře Barniera:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

   

  Komise si vyhrazuje právo na provedení změn v uvedeném přehledu. Pravidelný souhrn plánovaných událostí vychází z tzv. Top news, které Komise vydává pro novináře. Celé znění Top news v angličtině a ve francouzštině naleznete zde.

  Related Information

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky